DAR LÁSKY
A HOJNOSTI
Tvoříme NOVÝ SVĚT

DAR LÁSKY A HOJNOSTI - Tvoříme NOVÝ SVĚT
Víkendový program hluboké osobní proměny
Místo: Bedihošť, Morava
Datum: víkend 26. - 27. 6. 2021, od 10.00 do cca 16.00 hodin každý den
Cena programu (bez ubytování a stravy): 2.000 Kč/1 osoba, registrace je platná po uhrazení zálohy 500 Kč/1 osoba
Ubytování: v místě, rezervace na telefonním čísle: 603 295 696, stravování – vlastní

Drazí přátelé,

scházíme se v astrologicky nejsilnějších dnech pro změnu našeho vědomí. Na  tomto víkendu si vyzvednete svoje DARY a budete tvořit svou NOVOU REALITU  – SVŮJ NOVÝ ŽIVOT. A všichni společně tak TVOŘÍME NOVÝ SVĚT.

Dar sebelásky, sebehodnoty a sebevědomí
Kdo jsem, moje zdroje sebelásky, moje duchovní zdroje. Moje osobní síla, uzdravení toho, co mi brání být sama/sám sebou. Láska sama k sobě. Boží láska a přijetí. Vibrování lásky k sobě.

Dar partnerské lásky
Uzdravení bloků šťastného vztahu, uzdravení minulosti, aby přišel ten správný milující partner. Vibrování šťastného partnerského vztahu a života.

Dar finanční hojnosti
Uzdravení toho, co mi brání být v hojnosti a bohatství. Vibrování hojnosti v životě, v práci.

Dar hojnosti života a poslání duše
Můj život, moje vize, cíle. Moje cesta. Kam jdu. Osobní potenciál a poslání, schopnosti a dary, odstranění karmických pout a závislostí v oblasti schopností vaší duše a vašeho poslání na Zemi. Vibrování šťastné budoucnosti.

Stojíme na prahu astrologického věku Vodnáře, který nám dává příležitost pro NOVÉ VĚDOMÍ, SPOJENÍ SE S NAŠÍM SKUTEČNÝM JÁ, SE SVĚTLEM A LÁSKOU V NÁS. Můžeme OTEVŘÍT NAŠE SRDCE, TRANSFORMOVAT RYCHLE KARMICKOU, EMOČNÍ A MENTÁLNÍ ZÁTĚŽ, OSVBODIT SE A JÍT VSTŘÍC OSOBNÍ HOJNOSTI, LÁSCE, PROSPERITĚ, OSOBNÍ EXPANZI, NAŠIM VIZÍM A CÍLŮM a naplňovat své poslání zde na Zemi. Z celého srdce vás zvu k této osobní proměně ve společenství lidí, kteří mají tento stejný záměr.

Láska je to, co promění náš svět. Vibrace se mění s přibývajícím věkem Vodnáře, což znamená, že dochází k hlubokým změnám na úrovni našeho podvědomí. Ve skutečnosti se děje to, že vibrace Země jsou o lásce. Láska je skutečnou podstatou Vyšší Síly, Zdroje, Boha, nejvyššího Tvůrce. A ten sídlí v každém z nás. Nový svět, který tvoříme, je o zbavení se negativní karmické zátěže, nevědomých rodových programů, hlubokém uzdravení naší duše, přijetí nového a proměně všeho negativního zpět do lásky, jednoty s lidmi i Bohem, vytváření láskyplných komunit, propojení žensko – mužského principu v nás i ve vztazích a společná práce v lásce a ve světle pro vzestup kolektivního vědomí a vzestup každého z nás. 

Tento program je vysoce transformační. Společně budeme pracovat ve vysokých vibracích posvátného božího srdce, boží lásce. V tomto stavu vysokého vědomí se vyjevuje nejvyšší boží pravda. Bůh otevírá skryté vzorce a bloky ve vašem podvědomí a nevědomí, které jsou následně odpuštěny a uzdraveny BOŽÍ LÁSKOU A BOŽÍ MILOSTÍ. Dochází k trvalé změně ve vašem vědomí a vymazání těchto vzorců ze všech úrovní vašeho bytí. Můžete nahlédnout do skrytých informací, které vám běžně nejsou přístupné.

Těším se na vás.

S láskou

Bea

Martina Bea Mráčková
Duchovní učitelka Nového vědomí
LÁSKA – PRAVDA – ODPUŠTĚNÍ – BŮH

Certifikovaná spirituální a regresní terapie Dr. Briana L. Weisse
Hluboká terapie uzdravení a odpuštění Ježíše Krista
Transformace a vzestup vědomí
www.martinamrackova.cz
 

 

 

 

ZAKOUPENÍ ÚČASTI NA AKCI

Pro nákup musíte být zaregistrován a přihlášen.


Poslední články

3/2/2020
MOJE PRVNÍ SETKÁNÍ
S PANENKOU MARIÍ
A JEŽÍŠEM KRISTEM

….. úryvek z knihy Svatý grál je v každém z nás

2/2/2020
DUŠE MIMINEK
SE CHTĚJÍ RODIT DO LÁSKYPLNÉHO
PROSTŘEDÍ

….. nikoliv do negativních karmických závislostí svých rodičů