Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

FINANČNÍ HOJNOST
NEGATIVNÍ VZTAH K PENĚZŮM
A NEÚSPĚCH

A s čím, že máme problém? Hlavně se stydíme sami sobě přiznat, že finance a úspěch pro nás představují problém. Stud je nejtěžší emoční energie, která nás stahuje dolů a brání vesmírnému zákonu přitažlivosti, abychom žili v hojnosti ať finanční nebo v hojnosti lásky. A naším úkolem je to vyřešit. Je to jedna z našich duchovních lekcí, i když Vám to třeba moc duchovní nepřipadá. V Sacre Coeur víme, jak na to, protože známe techniky, jak nahlédnout do našeho podvědomí, duše i emoční energie a vyčistit si NEGATIVNÍ VZTAH K PENĚZŮM, který pramení z naší minulosti, našich rodinných vzorců i minulých životů!

Když máme problém s penězi, často se stavíme do role oběti a myslíme si, že se nám neúspěch děje a může za to někdo druhý. Ale opak je pravdou. To, co se děje v našem životě, je jen zrcadlo toho, co neseme v sobě, tedy v našem podvědomí, jaké vzorce a zkušenosti máme naprogramované v naší mysli.

Co tedy ovlivňuje naši finanční hojnost, úspěch a prosperitu? 

 • KARMICKÁ ZÁTĚŽ Z MINULÝCH ŽIVOTŮ, SLIBY CHUDOBY A DÁVNÉ PŘÍSAHY, KTERÉ JSME DALI
 • ZABLOKOVÁNÍ TOKU PENĚZ V RODOVÉ LINII, tzn. že vy v minulém životě a nebo někdo z vašich předků zadržel tok peněz do dalších generací
 • NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI SE ZTRÁTOU PENĚZ A PRACOVNÍM A BUSINESS NEÚSPĚCHEM V MINULOSTI
 • MANIPULACE DRUHÝMI OHLEDNĚ PENĚZ, OBCHOD S LÁSKOU, PŘÁTELSTVÍM A PENĚZI, ZRADY A ZNEUŽITÍ PENĚZ V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH
 • NEGATIVNÍ PŘESVĚDČENÍ O PENĚZÍCH A BOHATSTVÍ jako je např. „Peníze kazí charakter.“,   „Peníze jsou špinavé.“ nebo „Bohatí kradou.“
 • ODPOR K PENĚZŮM pramenící z negativních zkušeností v minulosti
 • NEGATIVNÍ VZORCE Z NAŠICH RODIN, které si předáváme z generace na generaci a neuvědomujeme si, je dnes zcela jiná doba
 • SITUACE, VE KTERÉ JSME VYRŮSTALI A STYDÍME SE ZA NI. Nejlepším příkladem jsme my, Husákovy děti, kdy jsme vyrůstali v komunismu – tzn. v mentalitě nedostatku a tu si stále neseme s sebou.
 • STUD, VINA A STRACH Z BUDOUCNOSTI a další nashromážděná negativní energie, která nás stahuje zpátky a brání nám v prožívání štěstí. 
 • NÍZKÁ SEBEHODNOTA A NESCHOPNOST SI ŘÍCI O VÍCE PENĚZ V PRÁCI NEBO VŮLE ZMĚNIT PRÁCI A VYJEDNAT SI LEPŠÍ PODMÍNKY.
 • STARCH V PODNIKÁNÍ, NESCHOPNOST STANOVIT SI ADEKVÁTNÍ CENU ZA SLUŽBY A PRODUKTY.
 • NEDŮVĚRA V SEBE A SVÉ SCHOPNOSTI.
 • ZÁVISLOST NA PARTNEROVI A RODIČÍCH, NESCHOPNOST SE ODPOUTAT OD EXTERNÍHO ZDROJE PENĚZ A VYTVOŘIT SI SVŮJ VLASTNÍ ZDROJ.  ZLATÉ KLECE, VE KTERÝCH ŽIJEME ALE NEJSME ŠŤASTNÍ.

Toto všechno a mnohem více velmi často ulpělo jako mentální, emoční a energetický program v našem podvědomí a my o tom nemáme nejmenší tušení, dokud se tam technikami hypnózy a regresní terapie nepodíváme. Když tyto programy objevíme a vyneseme na vědomou úroveň, je jen krůček k tomu, je vyléčit. Zjistíme, že po takové hluboké změně se můžeme osvobodit a pochopíme, že peníze jsou jen prostředek k OSOBNÍ SVOBODĚ. Uvědomíme si, že peníze jsou tok, je to božská energie, která skrze nás jen protéká, ale když jí bráníme svým zanešeným podvědomím, nemůže proudit  a vesmírný zákon přitažlivosti nám do života přivede opět jen „chudobu“, mentální i finanční. Peníze jsou život. Kdo je nemá, přežívá. Neustále se topí ve strachu. Ale život má být o lásce, nikoliv o strachu. Pokud prožíváte strach v této souvislosti, vaše duše si vybrala tuto lekci pro tento život a vaším úkolem je to změnit. Vypusťte tedy tyto energie ze sebe a žijte opět šťastný život v hojnosti na všech úrovních.
            

S láskou

Martina Bea

ZAKOUPENÍ ÚČASTI NA AKCI

Pro nákup musíte být zaregistrován a přihlášen.