MAMINKY NOVÉHO SVĚTA
Program pro ženy s tzv. NE-MOCNÝM DÍTĚTEM

6 – měsíční program pro ženy s tzv. NE-MOCNÝM DÍTĚTEM  
DUCHOVNÍ UZDRAVENÍ PŘÍČIN NEMOCI V RODĚ – NOVÉ VĚDOMÍ – UZDRAVENÍ DÍTĚTE – KRAMICKÉ UZDRAVENÍ  - UZDRAVENÍ MATEŘSKÉHO SRDCE – TVORBA NOVÉ REALITY A NOVÉHO ŽIVOTA


Pro koho je program určen: pro maminky, jejichž dítě trpí fyzickou nebo psychickou ne-mocí
Začátek: únor 2022, konec 30. 7. 2022
Program obsahuje: online uzdravující ženský kruh 2x měsíčně na ZOOMu, Facebookovou skupinu pro sdílení a podporu, zadání práce na doma, techniky a metody duchovní, karmické a psychosomatické transformace, které vám předáme
Supervize, SPOLUREALIZACE a design programu: Martina Bea Mráčková

Milované ženy,

Tzv. NE-MOC DÍTĚTE je informace pro RODIČE k uzdravení sebe sama a celé rodové zátěže.
Tzv. NE-MOC DÍTĚTE ať psychická nebo fyzická je ZHMOTNĚNÍM VĚDOMÍ RODIČŮ A VĚDOMÍ CELÉHO RODU.

 

Bůh mi ukazuje cestu k UZDRAVENÍ ČESKÝCH RODŮ, sděluje mi svá poselství a slova lásky a požehnání pro tuto změnu. Hovořím s dušemi krystalicky čistých dětí, které se mají teprve narodit a vím, že čekají na to, až se my ženy – maminky a muži – tatínkové a celé naše rody transformujeme do lásky a čistoty. Je to požehnaná cesta v Čechách, kterou jdeme a tvoříme NOVÝ ŽIVOT I PRO NOVÉ GENERACE, které teprve přijdou po nás. Stojíme na prahu NOVÉHO SVĚTA a my v jednotě s Bohem jsme těmi TVŮRCI. Nikdo jiný to za nás neudělá. MY.

Abychom uzdravili svoje děti, je nutné jít do uzdravení nejen jejich DĚTSKÉ DUŠE ale zejména NAŠÍ DUŠE A SRDCE, do uzdravení DUŠE A SRDCE ROD-IČŮ, do uzdravení RODU, navrátit se zpátky na počátek, kdy nás Bůh stvořil v krystalické čistotě, v lásce a z lásky a měli jsme ČISTÉ BOŽSKÉ VĚDOMÍ. To je skutečná pravda o nás. ZDRAVÍ, LÁSKA A KRÁSA. Nikoliv fyzické NE-MOCI a psychické BEZ-MOCI, které nám jen na fyzické úrovni ukazují NE-ROVNOVÁHU a poukazují na to, že máme uzdravit SVŮJ STARÝ SVĚT A ZAČÍT TVOŘIT SVĚT NOVÝ pro sebe, naše děti, partnery a rodiny.

V tomto hlubokém programu se budeme společně, pod mou supervizí a pod vedením mnou vybraných zkušených certifikovaných terapeutů Dr. Brian L. Weisse zabývat tématy, které povedou k uzdravení vašeho dítěte, vás samotných a celého rodu. Bůh vám otevře nejvyšší boží pravdu o zátěži, kterou musíte uzdravit v celém rodě, aby se vaše dítě uzdravilo. Metodami spirituální a regresní terapie Dr. Briana L. Weisse a metodami NOVÉHO VĚDOMÍ budeme v Bohu rychle a efektivně doslova MAZAT tuto zátěž až v kořenových příčinách z rodové karmy, vašeho vědomí a vědomí vašeho dítěte. Povedeme vás do SVĚTLA A SPOLEČNĚ PŘEVIBRUJEME VAŠÍ ŽIVOTNÍ REALITU.

Uzdravení tzv. NE-MOCI DÍTĚTE:

 • Jaké informace nese tzv. NE-MOC vašeho dítěte? Pochopíte, o co tady jde a uzdravíte příčiny.  
 • Jaká je pod tzv. NE-MOCÍ dítěte karmická zátěž maminky, tatínka,  celého rodu? Budeme ji uzdravovat.
 • Váš postoj k tzv. NE-MOCI DÍTĚTE - uzdravení vašeho vztahu k tzv. NE-MOCI dítěte.
 • Uzdravení dítěte a rodu až na úroveň DNA a kmenových buněk.
 • Naučíme vás metody NOVÉHO VĚDOMÍ, jak provázet vaše dítě v nemoci a jak jej uzdravovat skrze sebe a vaše vědomí. Tyto metody pak můžete naučit i vaše dítě – jak pracovat s bolestí a s emocemi.
 • Převezmete zodpovědnost za svůj život a život a zdraví svého dítěte. Přijmete roli tvůrce vaší vlastní reality.

Já MAMINKA NOVÉHO SVĚTA jsem KLÍČ k uzdravení dítěte a rodu

 • Uzdravení vašeho mateřského srdce v energii Svaté matky – panenky Marie. Navázání spojení s panenkou Marií jako vaší novou duchovní průvodkyní na cestě uzdravení vašeho dítěte a vás samotné. Tento program je vaše cesta k Bohu a k hojnosti lásky, štěstí, zdraví a krásy. Všeho, co nám může nabídnout naše spojení s nejvyššími vibracemi lásky a světla.
 • Moje sebehodnota jako maminky. Moje bloky mateřství.
 • Uzdravení vašeho mateřského srdce.
 • Uzdravení vašeho vlastního vztahu k dítěti.
 • Uzdravení vašeho vztahu k sobě a sebeláska.  
 • Uzdravení vašeho vztahu k vaší mamince – vztahu MÁMA - DCERA. Uzdravení vašeho vnitřního dítěte. To je predispozice pro uzdravení vás jako maminky.
 • Uzdravení až na úroveň vaší DNA, božské  DNA – RODU a kmenových buněk.
 • Naučíme vás metody NOVÉHO VĚDOMÍ, jak uzdravit sebe sama, svojí duši a srdce.

Uzdravení VZTAHU S MUŽEM A MUŽSKO – ŽENSKÉHO PRINCIPU V RODĚ

 • Uzdravení vztahu s vaším mužem – otcem dítěte. / Uzdravení vztahu s bývalým mužem – otcem dítěte na hlubké karmické úrovni.
 • Uzdravení MUŽSKO – ŽENSKÉHO PRINCIPU RODU skrz váš vztah s mužem.
 • Naučíme vás techniky NOVÉHO VĚDOMÍ

Uzdravení vašeho RODU, který nese v lůně a srdcích žen rodovou a karmickou zátěž

 • Uzdravení MATEŘSKÉHO SRDCE vašeho rodu.
 • Uzdravení VNITŘNÍHO DÍTĚTE vašeho rodu. Vaše nemocné dítě představuje FYZICKÉ ZRCADLO VNITŘNÍHO DÍTĚTE RODU a nese jeho zranění.
 • Uzdravení tzv. „MATKY RODU“.
 • Uzdravení vztahu MÁMA – DCERA rodu.
 • Uzdravení vztahu MÁMA – DÍTĚ rodu.
 • Uzdravení PO – RODŮ.
 • Uzdravení PO - TRATŮ.
 • Uzdravení BOŽSKÉ DNA – RODU a KMENOVÝCH BUNĚK RODU.
 • Uzdravení LŮNA – RODU.
 • Uzdravení PUPEČNÍ ŠŇŮRY – RODU.

V kurzu používáme mou dlouholetou praxí osvědčené metody spirituální a regresní terapie Briana L. Weisse, Kristovu hlubokou terapii karmického odpuštění a uzdravení a další metody NOVÉHO VĚDOMÍ v Bohu, které mi byly svěřeny v božím spojení. Bůh vám otevře nejvyšší boží pravdu, kterou za běžných okolností nemůžete vnímat. Vše pak uzdravíte a odpustíte na všech úrovních vaší bytosti i ze všech generací vašeho rodu. Pracujeme společně ve vysokých vibracích božího srdce a vše probíhá pod nejvyšší boží ochranou a s nejvyšším božím požehnáním.

Jsem nositelkou posvátných energií Svaté Matky a Božího syna Ježíše Krista. Transformovala jsem za posledních 7 let svou karmickou zátěž do světla a otevřela jsem své duchovní srdce Bohu. Spojila jsem se pravdivě s Bohem a jeho láskou a stala jsem se jeho nástrojem pro uzdravení tohoto světa. Přivádím k lidem nejvyšší boží pravdu a NOVÉ VĚDOMÍ v Bohu. Moje čisté uzdravené srdce je nejsilnějším nástrojem vašeho uzdravení. Je kvantovým strojem, kterým prochází boží láska, boží duch, boží vůle, Kristovo vědomí a jeho láska a láska Svaté matky. V mé přítomnosti se transfiguruje všechna vaše karmická, duchovní, emoční a fyzická zátěž, která je připravená se rozpustit. Mými průvodci na mé životné cestě v této fyzické realitě jsou panenka Maria a Ježíš Kristus. Vedli mě k Bohu a k mému vlastnímu uzdravení srdce a zrušení karmické zátěže. V mé přítomnosti se s nimi můžete spojit i vy a nechat se tak vést na vaší cestě transformace vaší osobnosti, vašeho srdce, vašeho rodu a do Nového života, do lásky, zdraví a hojnosti. Společně tak tvoříme Nový svět.

Zvu vás z celého srdce k této společné cestě. Bude to krásné.

S láskou a božím požehnáním se na vás těším, milované ženy.

Martina Bea

Martina Bea Mráčková
Duchovní učitelka Nového vědomí
LÁSKA – PRAVDA – ODPUŠTĚNÍ - BŮH

Certifikovaná spirituální a regresní terapie Dr. Briana L. Weisse
Kristova hluboká terapie karmického uzdravení a odpuštění
Transformace a vzestup vědomí
www.martinamrackova.cz

Cena organizace:

Cena: 2000 Kč / 1 žena / 1 měsíc  tj. 12.000 Kč za roční program
Financování:
- poplatek při registraci: 2.000 Kč
- doplatek 1: 5.000 Kč do 8. 1. 2022
- doplatek 2: 5.000 Kč do 8. 3. 2022.
Organizace:  Večerní online ZOOM setkání budou organizovány 2x měsíčně – délka trvání: 2 hodiny. Obsahuje probírané téma – výklad a uzdravující meditaci. Účastnice dostávají textový materiál po každém ZOOM setkání – práce na doma a postup technik NOVÉHO VĚDOMÍ.
Facebooková stránka pro skupinu je uzavřená pro veřejnost, jedná se o bezpečný prostor pro sdílení a pomoc během programu.

 

 

ZAKOUPENÍ ÚČASTI NA AKCI

Pro nákup musíte být zaregistrován a přihlášen.


Poslední články

5/2/2020
Dar SEBELÁSKY
Tvoříme Nový svět

Tvoříme Nový svět

3/2/2020
MOJE PRVNÍ SETKÁNÍ
S PANENKOU MARIÍ
A JEŽÍŠEM KRISTEM

….. úryvek z knihy Svatý grál je v každém z nás