TO NEJLEPŠÍ!
Výcvik koučů a terapeutů - LEVEL 1

TRÉNIINK NOVÉHO VĚDOMÍ A CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK PRO KOUČE A TERAPEUTY V JEDNOM - ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT A SVOU BUDOUCNOST!
6 – měsíční trénink pro život a vzestup vašeho vědomí
TVOŘÍME NOVÝ SVĚT!

Spirituální a regresní terapie Dr. Briana L. Weisse – koučink – NLP – tvorba reality - nové vědomí

Termín: od 5. 3. 20221 víkendem, konec programu 08 - 09/ certifikací
Místo: Praha - západ, Zbuzany - v případě státních omezení bude trénink začínat online na ZOOMu
Počet osob: 15

Cena za výuku - výcvik: 3.500 Kč/ 1 měsíc/ 1 osoba tj. 21.000 Kč/ 6 měsíců výcviku/ 1 osoba, platby mohou být rozděleny do 2 - 3 splátek viz Financování níže
Závěrečná certifikace: 2.000 Kč/1 osoba, hradí se zvlášť. Není povinná.
Pro vaší představu - mě samotnou stálo toto vzdělání téměř 500 tisíc Kč. Tato cena je pro vás nyní nejnižší možná tak, aby bylo toto know-how dostupné každému.

Skripta: každý účastník získává skripta s popisem všech technik a postupů v rozsahu cca 150 stran A4. Všechny postupy a metody jsou mnou demonstrovány živě, podrobně vysvětleny a účastníci je trénují společně v průběhu měsíce a prezentují výsledky a kazuistiky na best practices ZOOMech.

Ceny nezahrnují ubytování, občerstvení a náklady na pronájem tréninkových místností. Pokud bude skupina do 15 osob, bude trénink probíhat v mých prostorách bez poplatku.  (Předběžná příp. cena za 1 osobu a 1 den výcviku za pronájem je do 300 Kč/1 den. Budeme vybírat od účastníků v hotovosti na místě. – TYTO NÁKLADY NEPŘEDPOKLÁDÁM.) V případě vládních omezení bude výcvik probíhat online a tyto náklady nebudou účtovány.
Rezervace místa pro účastníka bude garantovaná na základě uhrazené zálohy ve výši 1.000 Kč. Registrujte se "ZAKOUPENÍM ÚČASTI NA AKCI" vpravo nahořena této stránce - musíte se nejdříve přihlásit.

„Ze starého místa Nový svět nevytvoříte!“ mi stále v poslední době říká Bůh.

Drazí přátelé,
zvu vás do dlouhodobého programu osobní i profesní změny. Bůh říká, že už je čas předávat, co jsem se sama naučila a co praktikuji s klienty i ve svém životě a vím, že funguje. Tento program má TŘI ROVINY - je to cesta osobní proměny, cesta ke skutečné spiritualitě tedy k Bohu a zároveň se naučíte rozsáhlý systém vzestupu vědomí postavený na nejlepších metodách koučování, NLP, karmického uzdravení, regeresní a spirituální terapii Dr. Briana L. Weisse a dalších směrech. Celý program je „tréninkem pro život a pro vzestup vašeho vědomí“.  Je otevřen každému. Může skutečně "pouze" sloužit pro vaší osobní transformaci a změnu ve vašem rodinném systému, protože vím, že všechny tyto metody budou v budoucnosti běžnými dovednostmi každého člověka. Naučíte se měnit svou vnitřní realitu a tím změníte svůj vnější život. Tady a teď tvoříme NOVÝ SVĚT skrze vzestup našeho vědomí. Jdeme první, abychom ukázali cestu ostatním svým vlastním příkladem a životem postaveným na LÁSCE A VĚDOMÍ OTEVŘENÉHO SRDCE. Necháváme v sobě zrodit NOVÉHO ČLOVĚKA a tato změna se promítne do všech úrovní našeho bytí - fyzické až na úroveň DNA, duchovní, emoční i mentální.             

Je to cesta osobní proměny, nalezení sebe sama, porozumění sobě sama, odemknutí potenciálu, otevření osobních a duchovních darů, osobní vize, osobního poslání. Odblokujete si karmické, mentální, emoční, energetické a fyziologické bloky a sami se naučíte tyto techniky používat. Vše je postaveno na vaší vlastní zkušenosti a další aplikaci ve vašem směru, kterým se vydáte. Můžete být kouč, terapeut, průvodce v přírodě, … a nebo nemusíte. Všechny techniky dokážete modifikovat tak, aby byly plně použitelné pro váš život i změnu u vašich klientů. Řada technik je aplikovatelná do běžné komunikace, hlubokého pochopení druhých lidí a zlepšení vztahů a přivedení hojnosti do vašeho života.                                   

Naučíte se systém nejlepších funkčních technik spirituální a regresní terapie Dr. Briana L. Weisse, to nejlepší z koučování, NLP – neurolingvistického programování, tvorby reality a zákonů vesmíru, hlubokého karmického uzdravení na úrovni mysli, ducha a těla, hypnózy, uzdravujících meditací, mém praktikování kundalini jógy a její čisté spirituality a dalších směrů. Změníte své myšlení a pohled na svět, na sebe i druhé lidi. Dojdete k otevření srdce a lásce k sobě i druhým. Nebudete se učit nic nefunkčního a neužitečného. Vše bude prakticky aplikovatelné.

Tato cesta vede také k nalezení a přijetí Boha  boží lásky, duchovního průvodce a učitele terapeutů Ježíše Krista a vašich duchovních průvodců.

Obsah modulů

  • Hlavní oblasti výcviku jsou NEJLEPŠÍ FUNKČNÍ TECHNIKY A METODY: Psychospirituální a regresní terapie Dr. Briana L. Weisse, Kristova hluboká spirituální terapie karmického uzdravením a metafyzické léčení, NLP – neurolingvistické programování, Systemický koučink, Spiritualita a meditační praxe kundalini jógy, hypnóza, tvorba reality, práce s kosmickým vědomím a další.
  • Je možné, že se obsah modulů bude lehce proměňovat s mým vývojem a vývojem a zralostí skupiny.
  • Všechna témata se prolínají, v prvním modulu je položen základ jednotlivým oblastem a na nich je postupně vždy stavěno. Toto je nejefektivnější způsob pro osobní změnu a široké pochopení práce s vědomím, karmou a tvorbou reality.
  • Obsah je nastaven tak, aby byli účastníci velmi rychle schopni pracovat nejen se sebou ale i s klienty

Modul 1 -  2 dny (měsíc 1)
Kdo jsem – moje role kouče, terapeuta, poradce, mentora a rozdíly mezi těmito rolemi
Jak funguje lidské vědomí – základy
Vědomá mysl, podvědomí a nevědomí
Jak tvoříme svou realitu – základy
Stavy vědomí, struktura myšlení a obsah podvědomí
Typologie člověka podle kanálů vnímání
Základní nevědomé meta-programy osobnosti, které určují lidskou motivaci, jednání a rozhodování
Základní principy systemického koučování
NLP koučovací a terapeutické techniky – Landscape a Pozice vnímání – proniknutí do podvědomí a pravdy o nás/klientech – hluboké techniky na prožití cíle a stavů vědomí a jejich změnu
Tvorba reality - aktivní tvorba budoucnosti, techniky, zrušení bloků minulosti
Hodnoty jako nejvyšší principy našeho života a rozhodování
Kristovo vědomí a technika na vstoupení do Kristova vědomí, meditace na spojení s Ježíšem Kristem, provázení Ježíšem Kristem jako největším léčitelem všech dob
Nejvyšší boží pravda a její principy, meditace a mantry nejvyšší boží pravdy
 

Modul 2 – 2 dny (měsíc 2)
Já kouč a terapeut – zbourání stavů vědomí, které mě limitují a brání mi pracovat s klienty, získání osobní síly a odvahy, moje dary a poslání
Shakti energie – posvátná ženská energie – meditace s ní, setkání s panenkou Marií jako duchovním průvodcem pro léčení ženského principu
Koučink jako způsob myšlení
Systemický koučink – stanovení cíle, koučovací rámce, koučovací proces, vedení klienta k cíli
Bariéry změny u kouče/terapeuta a klienta
Regresní terapie Dr. Briana L. Weisse a NLP techniky  – Časové linie a práce s příčinami v minulosti
Základy hlubokého karmického léčení
Tvorba reality – 4 pilíře reality, opakující se situace v našem životě, jejich pochopení a lekce duše, správný přístup k vlastnímu vývoji, přijetí toho, co se děje tady a teď
Změna postoje a myšlení – jsem tvůce svého života a své reality, aktivní tvorba reality
Terapeutické a koučovací NLP techniky -  změna stavu vědomí, Neurologické úrovně – technika na hluboké prožití pravdy cíle v budoucnosti
Základy terapie odpuštění


Modul 3 – 2 dny (měsíc 3)
Můj vztah k Bohu – znovunapojení na božský zdroj, zbourání bariér vztahu k Bohu, kanálu k Bohu, stav Já a Bůh jsme jedno, společná meditace na spojení s Bohem a požehnání na naší cestě v práci s lidmi
Uzdravení srdce
Stres a stresové situace účastníků výcviku – na základě domácího úkolu zbourání stresových situací a jejich příčin
Práce se stresem u klientů – techniky
Práce s traumaty, post traumatickým syndromem a fobiemi – techniky
Rapport a naslouchání, témata klienta a jejich zpracování  
Základy hypnotického jazyka
Progresivní relaxace – technika na začátek léčení klienta, aby se otevřel přístup k podvědomí
Techniky přijímání a odpuštění, radikální odpuštění
Božské zdroje pro převibrování negativních stavů vědomí po odpuštění
Sestavení postupu léčení na základě dosud získaných znalostí a zkušeností – ve třetím modulu už budete vybaveni celou řadou technik a metod a budete umět vést sezení s klientem

Modul 4 – 2 dny (měsíc 4)
Odblokování darů a schopností kouče/terapeuta
Systemický koučink – dokončení výkladu, práce s klientem v koučování
Spirituální terapie – práce s Bohem a božskými zdroji, principy spirituální terapie
Kristova terapie karmického uzdravení a odpuštění, její principy LÁSKA - PRAVDA - ODPUŠTĚNÍ - BŮH, další meditace s Kristem na cestě "léčitele", Ježíš jako náš průvodce, který nám pomáhá na naší cestě, otevírá nám naše dary a poslání, prožití vize budoucnosti
Společná meditace na odblokování darů a schopností účastníků, práce s posláním a vizí budoucnosti
Technika na uzdravení fyzických symptomů nemocí, bolestí a emocí
Tvorba reality – 7 zákonů vesmíru, 4 pilíře reality – pokračování
Systém čaker a práce s nimi, léčba bloků v čakrách
Kundalini energie a práce s ní
Uzdravení rodových linií, rodové zátěže  a rodové karmy – principy  a metody
Práce s karmou a vědomím - princip zrcadlení v karmě, smazání příčin a následků, vymazání stavů vědomí

Modul 5 – 2 dny (měsíc 5)
Karmické uzdravení - karma a karmické situace jako zkratka k léčení karmické energie v duši, vymazání karmické zátěže
Karmičtí partneři a práce s odpuštěním
Odpuštění mámě, tátovi a milostným partnerům
Tvorba reality - princip zrcadlení ve vědomí, 7 zákonů vesmíru, zhmotňování v čakrách, práce s energetickým polem člověka
Hojnost jako božský zdroj, odblokace a meditace hojnosti
Regresní terapie Dr. Briana L. Weisse – zpracování vzpomínky z minulého života a lekce duše
Rituál uzdravení a dokončení – využití přírody

Modul 6 – 2 dny (měsíc 6)
Regresní terapie Dr. Briana L. Weisse – postupy a metody, hypnotický jazyk - pokračování práce s nižšími hladinami podvědomí a duše
Setkání s duchovními průvodci, změna duchovních průvodců při vzestupu na vaší cestě
Duchovní dary a poslání + dokončení integrace role kouče/terapeuta/průvodce, vize budoucnosti
Posvátné smlouvy duše, změna nagativních úmluv, které jsme v minulosti vytvořili
Karmické léčení

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Začátek: víkend 5. - 6. 3. 2022, celková délka výcviku: 6 měsíců, konec programu: do 15. 9. 2022.

Frekvence setkávání a organizace práce vskupiny:

  • 1 x měsíčně osobní setkání skupiny na víkend (tj. 2 dny, od 10.00 do 16.00 h./17.00 h.) – Zbuzany, Praha - západ.
  • 2 x měsíčně online setkání na ZOOMu, kontinuální práce na sobě, trénink technik s ostatními členy skupiny v průběhu měsíce, prezentace výsledků skupině na online setkáních

Termíny (povinná osobní účast, nebude se pořizovat videozáznam):

MĚSÍC 1: osobní setkání: 5. - 6. 3. 2022, ZOOM online meeting: bude dohodnuto 1 měsíc dopředu
MĚSÍC 2: osobní setkání: 2. - 3. 4. 2022, ZOOM online meeting: bude dohodnuto 1 měsíc dopředu
MĚSÍC 3: osobní setkání: 30. 4. - 1. 5. 2022, ZOOM online meeting: bude dohodnuto 1 měsíc dopředu
MĚSÍC 4: osobní setkání: 28. - 29. 5. 2022, ZOOM online meeting: bude dohodnuto 1 měsíc dopředu
MĚSÍC 5: osobní setkání: 25. - 26. 6. 2022, ZOOM online meeting: bude dohodnuto 1 měsíc dopředu
MĚSÍC 6: osobní setkání: 23. - 24. 7. 2022, ZOOM online meeting: bude dohodnuto 1 měsíc dopředu
CERTIFIKACE: do 15. 9. 2022

Financování:
Záloha při registraci: 1.000 Kč
Doplatek 1 do 15. 2. 2022:  10.000 Kč
Doplatek 2 do 15. 4. 2021:  5.000 Kč
Doplatek 3 do 15. 6. 2022:  5.000 Kč

Těším se na vás!

Martina Bea

Martina Bea Mráčková
Duchovní učitelka Nového vědomí
LÁSKA - PRAVDA - ODPUŠTĚNÍ - BŮH

Certifikovaný terapeut Dr. Briana L. Weisse v psychospirituální a regresní terapii do minulých životů
Certifikovaný NLP Master & Coach
Hypnoterapeut
Hluboká terapie karmického uzdravení a odpuštění Ježíše Krista
Transformace & vzestup vědomí

 

 

 

ZAKOUPENÍ ÚČASTI NA AKCI

Pro nákup musíte být zaregistrován a přihlášen.


Poslední články

5/2/2020
Dar SEBELÁSKY
Tvoříme Nový svět

Tvoříme Nový svět

3/2/2020
MOJE PRVNÍ SETKÁNÍ
S PANENKOU MARIÍ
A JEŽÍŠEM KRISTEM

….. úryvek z knihy Svatý grál je v každém z nás