CESTA K LÁSCE
DAR ŽENSKÉHO SRDCE
3- měsíční program proměny ženy
s putováním na Malý a Velký Blaník

Začátek: září - listopad 2021
Počet osob: 15 žen
Nezávazná reggistrace pod tímto odkazem:
https://forms.gle/7x3Z5K6baG5dRdqs5
Cena: 3.990 Kč, součástí ceny je 6 tříhodinových online ženských kruhů – středy večer, 3 transformační uzdravující poutě - na Malý Blaník, na Velký Blaník, na „Dětský Blaník“, k dispozici budou vždy na dané období léčivé online meditace k daným tématům pro práci doma, sdílený bezpečný prostor v uzavřené skupině na Facebooku

Drahá ženo,
zvu tě, na cestu do tvého krásného ženského srdce. K tomu ti na této cestě pomáhá Bůh, který čeká, až ho požádáš, aby si od tebe vzal vše, co už nechceš nést s sebou a co ti uzavírá srdce a ženství. Ženská cesta do srdce, lásky a světla je cestou, na které proměňuješ samu sebe, vracíš se ke své ženské podstatě, ryzímu čistému ženství, sebelásce a sebeúctě, jemnosti, soucitu, objevuješ bezpodmínečnou boží lásku i své srdce a léčivou energii matky Země. Odpouštíš ze sebe nevědomé vzorce a programy z rodových linií, ze svého dětství i minulých životů. Uzdravuješ svou duši i tělo a vracíš se DOMŮ.

* Fotogalerii z posledního putování najdete dole pod tímto článkem.

Program:

Veškerá uvedená témata vedou k otevření ženského srdce, k sebelásce. Necháš sebou proudit bezpodmínečnou lásku, sebelásku a milující laskavost. Pochopíš, kdo jsi a proč jsi přišla do tohoto života. Budeš postupně přijímat sebe sama takovou, jaká jsi, protože jsi přesně taková, jakou tě Bůh chce mít. Naučíš se myslet jinak, změníš svoje postoje k sobě, životu i druhým lidem. Zbavíš se své psychické zátěže. Přivedeš hojnost do svého života.

Celý program je propojen se základy tantra jógy a kundalini jógy; práci s lůnem, kundalini energií, posvátnými mantrami z kundalini jógy, meditacemi a spojením se s Matkou Zemí.

První měsíc – Ženská spiritualita, ženské rodové linie, uzdravení ženské energie a vztahu k mámě

 • Zasvěcení do ženské spirituality, aktivace duchovních průvodců. Spojení se zpět s bezpodmínečnou boží láskou, nejvyšší boží pravdou a vlastní zkušenost s tím, jak tě Bůh miluje.
 • Budeme pracovat s posvátnými energiemi Ježíše Krista a panenky Marie.
 • Odpuštění mámě jako klíčový faktor pro přijetí sebe.
 • Uzdravení nežádoucích vzorců z ženských rodových linií.
 • Uzdravení vnitřních zranění – odmítnutí, nepřijetí, opuštění, zrada, křivda, ponížení.
 • Aktivace a uzdravování vnitřní ženy.
 • Předání principů práce s vědomím, duší, myslí, karmou, vesmírnými zákony, hojností.

Ženské kruhy: termíny budou upřesněny - středy v 17.30 h. na Zoomu
Uzdravující transformační pouť na Malý Blaník: sobota  - termín bude upřesněn
Online meditace, které budou tento měsíc k dispozici: Odpuštění mámě, Uzdravení ženské rodové linie, Požehnání – setkání s Bohem, Otevírání srdce s panenkou Marií, Uzdravení srdce s Ježíšem Kristem

Druhý měsíc: Uzdravení vztahu s muži, mužské rodové linie, sebepřijetí ve vztahu k mužům a uzdravení vztahu s otcem

 • Obnovení lásky a důvěry k mužům a uzdravení vztahů s muži.
 • Odpuštění mužům a bývalým i současným partnerům.
 • Uzdravení karmy s muži.
 • Uzdravení sebe sama ve vztahu k mužům - přeměna strachu a studu v lásku a přijetí.
 • Uzdravení karmy a odpuštění s tátou.
 • Aktivace a uzdravování vnitřního muže a nalezení rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií.
 • Prohlubování spirituální praxe.

Ženské kruhy: ermíny budou upřesněny - středy v 17.30 h. na Zoomu
Uzdravující transformační pouť na Velký Blaník: sobota - termín bude upřesněn
Online meditace, které budou tento měsíc k dispozici: Odpuštění tátovi, Odpuštění milostnému partnerovi, Uzdravení mužské rodové linie, Požehnání – setkání s Bohem, Otevírání srdce s panenkou Marií, Uzdravení srdce s Ježíšem Kristem

Třetí měsíc: Sebeláska, sebepřijetí, vnitřní a vnější krása, ženské tělo

 • Přijetí ženství, své krásy i ženského těla.
 • Přijetí posvátné ženské energie Máří Magdalény.
 • Uzdravení vnitřního dítěte a přijetí přirozené ženské síly.
 • Uzdravení hlubokých vnitřních zranění - odmítnutí, nepřijetí, opuštění, ponížení, zrada, křivda a další ve vztahu k tělu a sebepřijetí a sebelásce.
 • Uzdravení sexuálních bloků.

Ženský kruh: ermíny budou upřesněny - středy v 17.30 h. na Zoomu
Uzdravující transformační pouť na Malý Blaník a „Dětský Blaník“: sobota - termín bude upřesněn
Online meditace, které budou tento měsíc k dispozici: Krása ženského těla a stud, Posvátná ženská energie Máří Magdalény, Požehnání – setkání s Bohem, Otevírání srdce s panenkou Marií, Uzdravení srdce s Ježíšem Kristem

Společně pracujeme ve vysokých vibracích posvátného božího srdce, boží lásce a pod milujícím  vedením Ježíše Krista, laskavým vedením panenky Marie a Máří Magdalény a v jejich posvátných energiích.
V těchto stavech vysokého vědomí se vyjevuje nejvyšší boží pravda. Bůh tak otevírá skryté vzorce v tvém podvědomí a nevědomí, zranění a ublížení z tohoto i minulých životů, které jsou následně odpuštěny a uzdraveny BOŽÍ LÁSKOU A BOŽÍ MILOSTÍ. Dochází k trvalé změně ve tvém vědomí a vymazání těchto vzorců ze všech úrovní tvého bytí. Otevírá se tak tvoje krásné ženské srdce, kterým může proudit více boží lásky k tobě i k druhým. Uzdravuje se tvoje ženství, které tě navrací do tvé pravé boží podstaty a sebelásky. Dochází k hlubokému pochopení pravdy, která je uvnitř tvého ženského i duchovního srdce.

V programu používám nejlepší z praxe ověřené techniky spirituální a regresní terapie Dr. Briana L. Weisse, koučování, NLP – neurolingvistického programování, tvorby reality a zákonů vesmíru, hlubokého karmického uzdravování na úrovni mysli, ducha a těla, techniky hypnózy, uzdravující meditace a další.

Změníte své myšlení, spojíte se se svou duší, změníte pohled na svět, dojdete k otevření srdce a lásky k sobě i k druhým. Navrátíte se DOMŮ.

Těším se na vás!

S láskou

Bea

Bea Kaur
WoMan Spirit Coach

 

Cesta k lásce.cz
Vítejte doma!
Certifikovaná spirituální a regresní terapie Dr. Briana L. Weisse
Hluboká terapie karmického uzdravení a odpuštění Ježíše Krista
Certifikovaný NLP koučink
Transformace a vzestup vědomí

 

 

KOUPIT

Pro nákup musíte být zaregistrován a přihlášen.


Poslední články

3/2/2020
MOJE PRVNÍ SETKÁNÍ
S PANENKOU MARIÍ
A JEŽÍŠEM KRISTEM

….. úryvek z knihy Svatý grál je v každém z nás

2/2/2020
DUŠE MIMINEK
SE CHTĚJÍ RODIT DO LÁSKYPLNÉHO
PROSTŘEDÍ

….. nikoliv do negativních karmických závislostí svých rodičů

1/2/2020
POŽEHNÁNÍ PRO UZDRAVENÍ
rodových linií v Čechách

Rozhovor s Bohem  - z připravované knihy Svatý grál je v každém z nás 2

18/10/2019
POSELSTVÍ PRO RODIČE,
jimž odešly děti k Bohu

Ztráta dítěte je jedna z největších zkoušek a duchovních lekcí ...

28/6/2019
NIKDY SKUTEČNĚ NEZEMŘEME, JE TO KOLOBĚH ŽIVOTA

Příběh Kamily o setkání s dušemi milovaných v nebi