DAR UZDRAVENÍ

 

Cena: 990 Kč   Nyní zvýhodněná cena.  Hodnota online kurzu: 1990,-                                                                      
Online kurz Vám bude zpřístupněn na Vašem účtu tohoto webu v záložce "Můj profil" po zaplacení ceny. Za tuto minimální cenu získáváte doživotní přístup k těmto hlubokým uzdravujícím meditacím, můžete na sobě opakovaně pracovat a účinně uzdravovat Vaše tělo, mysl a duši.  

Vážení přátelé,

jmenuji se Martina Bea Mráčková a provedu Vás tímto hlubokou uzdravujícím kurzem. Jsem jediným certifikovaným terapeutem Dr. Briana L. Weisse v psychospirituální terapii a v regresní terapii do minulých životů v České republice. Jsem mezinárodně certifikovaný NLP Master, věnuji se transformaci lidského vědomí a hluboké terapii uzdravení a odpuštění s Ježíšem Kristem, která nám dává možnost efektivně odpustit na nevědomé karmické úrovni a vyléčit i fyzické tělo. 

Uzdravení onemocnění na fyzické i psychické úrovni lze za předpokladu, že pochopíme a uzdravíme jejich příčiny, které leží v našem podvědomí a v naší minulosti ať z tohoto života a nebo i životů minulých. Naše tělo nám dává informaci, že potřebujeme dojít  k odpuštění ať sobě a nebo druhým lidem na karmické úrovni. Pod každým fyzickým symptomem nemoci leží příčina v mentální a emoční oblasti. Myšlenka a emoční energie jdou první a způsobují onemocnění na fyzické úrovni. Pro naše kompletní uzdravení se musíme dívat do nevyšší boží pravdy a příčin, které nám budou ukázány, když o ně požádáme.

Bůh a Ježíš Kristus nám otevírají uzdravení, odpuštění a boží milost. Čekají, až se skutečně hluboko v sobě rozhodneme, že onemocnění již dál nepotřebujeme nést s sebou a že už dál nechceme trpět a setrvávat v roli oběti, budeme mít pokoru se podívat do sebe, odvahu pochopit naše duchovní lekce spojené s tímto onemocněním a vše odevzdat. To je to, co musíme udělat, pak nám vše bude odebráno a my se budeme moci opět spojit sami se sebou, láskou ve svém srdci i boží láskou. 
Každá nemoc nebo bolest je ve svých příčinách onemocněním našeho duchovního srdce a je pro nás příležitostí uzdravit naši duši a navrátit se do lásky se sebou, druhými lidmi i Bohem. V tomto kurzu pracujeme se základními třemi oblastmi uzdravení a těmi jsou:

  1. Můj vnitřní postoj k nemoci a k životu a víra, že se uzdravím
  2. Příčiny vzniku nemoci v našem vědomí a odpuštění sobě i druhým
  3. Uzdravení fyzického těla
  1. Můj vnitřní postoj k nemoci a k životu a víra, že se uzdravím

Můj vnitřní postoj k nemoci souvisí s tím, jak onemocnění prožívám, komu jej dávám za vinu – sobě, druhým lidem nebo Bohu? Jaké s onemocněním mám spojené pocity a stavy vědomí? Zlobím se, prožívám bezmoc nebo apatii? Bojím se o sebe, svou rodinu, o budoucnost nebo o svůj život, prožívám úzkostné stavy? Můžeme prožívat stud, vinu, smutek, žal nebo jiné stavy vědomí, které nás blokují. Věříte nebo dokonce víte, že se uzdravíte a nebo namísto víry máte strach  obavy? Víra je klíčová na cestě našeho uzdravení.  Jak řekl Ježíš již před dvěma tisíci lety: Víra tvá tě uzdraví. A to je úplný základ celé této terapie.

  1. Příčiny vzniku nemoci v našem vědomí a odpuštění sobě i druhým

Příčiny vzniku nemoci mohou ležet v našem dětství a nebo v minulých životech. Realizují se nyní v našich životech naše minulá rozhodnutí a ublížení, která jsme způsobili my a nebo nám byla způsobena. Jedná se o vnitřní zranění, kterých jsme se na sobě dopustili sami a nebo nám bylo ublíženo, neodpustili jsme je a neseme si je dál s sebou. Může to být spojené s nejbližšími karmickými partery jako jsou naši rodiče, ale také milostní partneři a další lidé.  Jedná se vždy o onemocnění z nelásky. Můžeme hluboko v sobě najít mnoho vnitřních zranění jako je opuštění, odmítnutí, ztráta, ponížení, křivda, zrada a jiné. Na základě těchto ublížení se v nás hromadí negativní energie, která způsobuje onemocnění.

  1. Uzdravení fyzického těla

Uzdravení fyzického těla v meditaci provádíme účinnými hypnotickými technikami.  Hledáme takzvanou metaforu pro onemocnění. Napojujeme se vnitřním zrakem na symptom nemoci, dokážeme ji vidět v těle a společně s Ježíšem Kristem léčit i získat rady pro uzdravení na fyzické úrovni. Pokud si budete léčit onemocnění psychického charakteru, i to se bude nalézat někde ve vašem těle, protože je ve vašem vědomí. Vědomí není jen  v mozku, jak se někdy mylně domníváme, ale nachází se v každé buňce našeho těla a v této paměti je i toto onemocnění.

Ježíš a Bůh jsou ti, kteří nám otevírají karmické lekce a situace a cestu k uzdravení.  Odkrývají nám nejvyšší boží pravdu o příčinách našeho onemocnění a na základě našeho rozhodnutí odpustit od nás vše odebírají. Na místo toho k nám přivádí světlo a boží lásku. Zda se uzdravíme záleží skutečně jen na nás a naší ochotě odpustit sobě i druhým.

Tento uzdravující online kurz obsahuje pět nahrávek a  z toho čtyři hluboké uzdravující meditace, které opakujte do úplného vyléčení vašeho onemocnění. 

Obsah online kurzu:

Nahrávka 1 – Úvod do online kurzu
Nahrávka 2 – Hluboká meditace na uzdravení negativních stavů vědomí spojených s onemocněním
Nahrávka 3 - Meditace na hluboké uzdravení nemocí díky odpuštění z karmické situace 
Nahrávka 4 – Meditace na hluboké uzdravení nemocí díky odpuštění s osobou, která s onemocněním souvisí 
Nahrávka 5 - Hluboká meditace na uzdravení fyzického těla

Těším se na vás.

S láskou

Martina Bea

Martina Bea Mráčková
Duchovní učitelka Nového vědomí
LÁSKA - PRAVDA - ODPUŠTĚNÍ - BŮH

Certifikovaný terapeut Dr. Briana L. Weisse ve spirituální terapii a regresní terapii do minulých životů, mezinárodně certifikovaný NLP Master
Hluboká terapie uzdravení a odpuštění Ježíše Krista
Transformace & vzestup vědomí


Upozornění: Tento kurz v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči a je zcela na vašem roizhodnutí a zodpovědnisti, jak jej použijete.

Název
Uzdravení Nemocí

KOUPIT

Pro nákup musíte být zaregistrován a přihlášen.
Název
Uzdravení Nemocí
Příběhy klientů
Články

Poslední články

3/2/2020
MOJE PRVNÍ SETKÁNÍ
S PANENKOU MARIÍ
A JEŽÍŠEM KRISTEM

….. úryvek z knihy Svatý grál je v každém z nás

2/2/2020
DUŠE MIMINEK
SE CHTĚJÍ RODIT DO LÁSKYPLNÉHO
PROSTŘEDÍ

….. nikoliv do negativních karmických závislostí svých rodičů