Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Léčivý e-shop

Online kurzy, knihy a meditace

TO NEJLEPŠÍ!
Certifikovaný výcvik koučů a terapeutů - LEVEL 1

TRÉNIINK NOVÉHO VĚDOMÍ A VÝCVIK PRO KOUČE A TERAPEUTY V JEDNOM - PREZENČNÍ I ONLINE VÝUKA 
ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT A SVOU BUDOUCNOST!
6 – měsíční trénink pro život a vzestup vašeho vědomí
TVOŘÍME NOVÝ SVĚT!

Spirituální a regresní terapie Dr. Briana L. Weisse – Systemický koučink – NLP – Tvorba reality a Nového života - Nové vědomí

„Ze starého místa Nový svět nevytvoříte!“ říká mi stále Bůh.

Pro koho je program určen:

 • Pro každého, kdo se chce naučit pracovat sám se sebou, změnit své vědomí, uzdravit si duši a žít Nový život.
 • Pro každého, kdo cítí volání pracovat s druhými lidmi.

Forma studia: Prezenční studium & online studium, místo prezenční výuky: Praha – západ – Zbuzany, online přenos na platformě ZOOM. 
Na základě Vašich požadavků na online výuku i ze zahraničí jsem se rozhodla otevřít prezenční skupinu o max. 10 studentech a zároveň online skupinu na ZOOMu o max. 10 studentech.
Jazyk výuky a skripta: čeština

Registrace: registrujte se zakoupením této akce vpravo nahoře a uhrazením 1.000 Kč registračního poplatku (musíte být přihlášení), další informace k účasti Vám zašlu emailem

Začátek: víkend 3. – 4. 9. 2022, konec programu certifikací 03/2023, Termíny a organizace viz. níže

Cena za výuku - výcvik: 3.500 Kč/ 1 měsíc/ 1 osoba tj. 21.000 Kč/ 6 měsíců výcviku/ 1 osoba, platby mohou být rozděleny až do 3 splátek viz. financování níže, cena zahrnuje výuku a skripta v rozsahu cca. 100 stran A4
Pro vaší představu - mě samotnou stálo toto vzdělání téměř 500 tisíc Kč. Tato cena je pro vás nyní nejnižší možná tak, aby bylo toto know-how dostupné každému.

Drazí přátelé,
zvu vás do dlouhodobého programu osobní i profesní změny. Bůh říká, že už je čas předávat, co jsem se sama naučila a co praktikuji s klienty i ve svém životě a vím, že funguje.

Tady a teď tvoříme NOVÝ SVĚT skrze vzestup našeho vědomí a otevření srdeční čakry - srdce - portálu k časoprostoru. Jdeme první, abychom ukázali cestu ostatním svým vlastním příkladem a životem postaveným na LÁSCE A VĚDOMÍ OTEVŘENÉHO SRDCE. Necháváme v sobě zrodit NOVÉHO ČLOVĚKA a tato změna se promítne do všech úrovní našeho bytí - fyzické až na úroveň DNA, duchovní, emoční i mentální.             

Je to cesta osobní proměny, nalezení sebe sama, porozumění sobě sama, odemknutí potenciálu, otevření osobních a duchovních darů, osobní vize, osobního poslání. Odblokujete si karmické, mentální, emoční, energetické a fyziologické bloky a sami se naučíte tyto techniky používat. Vše je postaveno na vaší vlastní zkušenosti a další aplikaci ve vašem směru, kterým se vydáte. Můžete být kouč, terapeut, průvodce v přírodě, … a nebo nemusíte. Všechny techniky dokážete modifikovat tak, aby byly plně použitelné pro váš život i změnu u vašich klientů. Řada technik je aplikovatelná do běžné komunikace, hlubokého pochopení druhých lidí a zlepšení vztahů a přivedení hojnosti do vašeho života.

Naučíte se rozsáhlou metodiku NOVÉHO VĚDOMÍ postavenou na těchto nejlepších v praxi ověřených metodách:

 • efektivní karmické uzdravení duše, hluboká práce v podvědomí,
 • regresní terapie do minulých životů a spirituální terapie Dr. Briana L. Weisse, 
 • hluboká terapie odpuštění a uzdravení duše v Kristově vědomí,
 • NLP – neuro-lingvistické programování,
 • uzdravení rodových linií,
 • systemické koučování a neuro-koučování,
 • hypnóza,
 • čistá spiritualita kundalini jógy, mantry a meditace,
 • tvorba nové reality a progrese do budoucnosti.

Naše hlavní témata a s nimi spojené metody práce s vědomím se budou prolínat celými 6 měsíci:

 1. Vaše cesta - inidividuální i v roli průvodce klientů
  • Vaše smlouva s Bohem
  • Vaše dary a schopnosti
  • Odblokování Vašeho potenciálu duše
  • Otevření Vašeho srdce a rozhodování ze srdce
  • Vaše cesta kouče / terapeuta / průvodce klientů - smlouva s Bohem, vaše dary a schopnosti na této cestě, odblokování strachu a bariér z minulosti, sebehodnota a odvaha vykročit nebo pracovat hlouběji s vědomím klientů
 2. Vedení individuálního klienta
  • Rapport a vedení klienta v jeho Modelu světa
  • Úvod a struktura individuálního sezení
  • Koučink jako způsob myšlení
  • Systemický koučink – stanovení cíle, koučovací rámce, koučovací proces, vedení klienta k cíli
  • Bariéry změny u kouče/terapeuta a klienta, zvládání rezistence klienta
  • Analýza potřeb klienta
  • Volba metod dle klientových potřeb a zvolených témat
  • Zpracování klientovy zátěže a tvorba jeho Nové reality
  • Správné uzavření sezení
 3. Transformace = vymazání staré reality
  • Porozumění úrovním vědomí a blokujícím stavům vědomí
  • Jak funguje karma a zátěž, podvědomé vlivy lidského chování a prožívání
  • Efektivní zkratky  k uzdravení karmické zátěže  
  • Regresní terapie Dr. Briana L. Weisse – uzdravení minulých životů
  • Časové linie - efektivní uzdravení minulých zkušeností tohoto i minulých životů - pochopení a vymazání řetězce příčin a následků
  • Hluboká Kristova terapie odpuštění a uzdravení duše, práce ve vysokých vibracích Kristova vědomí
  • Odpuštění na karmické úrovni jako efektivní způsob uzdravení duše, mysli a těla
  • Princip zrcadlení, smazání příčin a následků v karmické zátěži, vymazání stavů vědomí
  • Kristovo vědomí a technika na vstoupení do Kristova vědomí,  provázení a učení Ježíšem Kristem  a dalšími duchovními průvodci
  • Nejvyšší boží pravda a její principy, meditace a mantry nejvyšší boží pravdy
  • Transformace stavů vědomí a blokující zátěže z lidského vědomí – vzestup vědomí
 4. Nové vědomí a Nový svět = tvotba Nového života
  • Jak funguje lidské vědomí, podvědomí a nevědomí – jak tvoříme nevědomě svou realitu na základě minulosti, jak funguje hra tohoto života
  • Jak tvořit vědomě svou realitu, napojení na náš Nový život a Novou realitu  budoucnosti
  • Jak fungují naše zkušenosti, náš Model světa – jak funguje programování našeho vědomí
  • „Minulost ani budoucnost neexistuje“ – jsou to jen uložené programy v našem vědomí a je jen na nás, zda se rozhodneme je změnit.
  • Přítomný okamžik a „Já jsem tvůrce své reality, změna postoje a myšlení , aktivní tvorba reality života
  • Typologie podle kanálů vnímání
  • Základní nevědomé meta-programy osobnosti, které určují lidskou motivaci, jednání a rozhodování
  • Efektivní metody práce s podvědomím a nevědomím – základy hypnotického jazyka, symboly, metafory a příběhy v lidském vědomí
  • Práce s prožitky ve snech jako klíči k transformaci a porozumění symbolů z podvědomí
 5. Tvorba Nové reality a Nového světa
  • Metody tvorby Nové reality – neuro koučink a nejlepší metody NLP (Neuro-lingvistického programování) pro tvorbu Nového života a nové reality
  • Smlouvy a plán duše, reflexe minulosti a plán do budoucnosti, lekce a moudrost duše  
  • Techniky zhmotňování a práce s celistvými prožitky vědomí a účinnými mantrami
  • Metody správného rozhodování
 6. Uzdravení rodů
  • Rodová karma a její transformace
  • Rodová zátěž a její transformace
  • Ženský a mužský princip a jeho uzdravení, vztahy mezi ženami a muži v rodě a jejich uzdravení
  • Přivedení lásky do rodu skrze Vaší práci na sobě
 7. Spirituální vedení a cesta k Bohu a do skutečné bezpodmínečné lásky
  • Spirituální terapie Dr. Briana L. Weisse
  • Cesta k Bohu, práce s nejvyšší boží pravdou, boží vůlí a božskými zdroji všezahrnující lásky, milostí a milující laskavostí
  • Vedení Svatou Matkou a uzdravování v jejím srdci  
  • Práce s Kristovým vědomým a siddhi - nejvyššími božskými dary
  • Propojení s duchovními průvodci
  • Smlouvy duše, plán duše
 8. Zákony Vesmíru a my v něm
  • Čtyři pilíře reality - kolo života a jeho využití v životních situacích, porozumění opakujícím se životním situacím a transformace duše na jejich základě  
  • Zákony vesmíru a jejich pochopení, tvorba Nové reality v souladu se zákony vesmíru
 9. Cesta k naší celistvosti - Body & Mind & Spirit & Energy
  • Body - Metody na uzdravení fyzického těla, uzdravení příčin nemocí
  • Mind - Metody na transformaci mentálních programů
  • Spirit – metody na uzdravení duše
  • Energy – základ práce s čakrovým systémem, spojení se Zemí a ukotvení v Bohu, práce s kundalini energií, uzdravení bloků v čakrách  
  • Propojení všech metod v celistvé transformaci sebe sama i klienta

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Začátek: víkend 3. - 4. 9. 2022, celková délka výcviku: 6 měsíců, konec programu: 03/2023.

Frekvence setkávání a organizace práce skupiny:

 • 1 x měsíčně osobní setkání skupiny na víkend (tj. 2 dny, od 10.00 do 16.00 h.) – Zbuzany, Praha - západ + přenos pro část skupiny na ZOOMu (nebudou pořizovány videozáznamy)
 • 1 x měsíčně online setkání na ZOOMu, kontinuální práce na sobě, trénink technik s ostatními členy skupiny v průběhu měsíce, prezentace výsledků skupině na online setkáních

Termíny (povinná osobní účast + účast na ZOOMu pro část skupiny, nebude se pořizovat videozáznam):

MĚSÍC 1: osobní setkání: 3. - 4. 9. 2022
MĚSÍC 2: osobní setkání: 1. - 2. 10. 2022
MĚSÍC 3: osobní setkání: 29. - 30. 10. 2022
MĚSÍC 4: osobní setkání: 26. - 27. 11. 2022
MĚSÍC 5: osobní setkání: 7. - 8. 1. 2023
MĚSÍC 6: osobní setkání: 4. - 5. 2. 2023
CERTIFIKACE: do 15. 3. 2023
Vydaný certifikát potvrzuje studentovi prokázání schopností a dovednstí ve výše uvedených oblastech. Forma: písemná závěrečná práce - použití technik z výcviku.

Cena za výuku - výcvik: 3.500 Kč/ 1 měsíc/ 1 osoba tj. 21.000 Kč/ 6 měsíců výcviku/ 1 osoba, platby mohou být rozděleny do 2 - 3 splátek viz Financování níže
Závěrečná certifikace: 2.000 Kč/1 osoba, hradí se zvlášť. Není povinná. Certifikát potvrzuje prokázání znalostí a dovedností z výcviku.

Ceny zahrnují výuku a materiály. Ceny nezahrnují ubytování a občerstvení.  V případě vládních omezení bude výcvik probíhat online.

Skripta: každý účastník získává skripta s popisem všech technik a postupů v rozsahu cca 100 stran A4. Všechny postupy a metody jsou mnou demonstrovány živě, podrobně vysvětleny a účastníci je trénují společně v průběhu měsíce a prezentují výsledky a kazuistiky na best practices ZOOMech.

Financování:
Záloha při registraci: 1.000 Kč
Doplatek 1 do 15. 6. 2022:  10.000 Kč
Doplatek 2 do 15. 10. 2022:  5.000 Kč
Doplatek 3 do 15. 12. 2022:  5.000 Kč

Těším se na vás!

Martina Bea

Martina Bea Mráčková
LÁSKA - PRAVDA - ODPUŠTĚNÍ - NOVÉ VĚDOMÍ

Spirituální terapie a regresní terapie do minulých životů Dr. Briana L. Weisse
Neuro - koučink & NLP
Hluboká terapie karmického uzdravení a odpuštění
Transformace & vzestup vědomí