bootstrap buttons

TRANSFORMACE STRACHU V LÁSKU
VZESTUP VĚDOMÍ

ŽIVÝ PŘENOS – Modlitba za český a slovenský národ
Transformace strachu v lásku a léčení nervového a imunitního systému s Ježíšem Kristem

LÁSKA, VÍRA, POKORA - to je to, co potřebujeme v těchto chvílích. Přidejte se prosím k této výzvě a sdílejte s dalšími vědomými lidmi, abychom přivedli více SVĚTLA A LÁSKY DO NAŠÍ ZEMĚ A IMUNITNÍHO SYSTÉMU KAŽDÉHO Z NÁS - LIVE STREAM NA YOUTUBE v neděli 29. 3. 2020 ve 20.00 hodin
Připojte se prosím přes tento odkaz:
https://bit.ly/ModlitbaCeskySlovenskyNarod 

Od pátku 13. 3. 2020, kdy jsem byla odříkat modlitbu za český a slovenský národ v karlínském kostele a kam přišel velmi intenzivně Ježíš Kristus se svým léčením pro obě země, jsem vedená k tomu, abych tuto modlitbu a léčení strachu a našeho nervového a imunitního systému přiváděla skrz tento LIVE STREAM ke každému, kdo o to stojí. Pokud to rezonuje s Vaším srdcem, přidejte se k nám, abchom přivedli LÁSKU & SVĚTLO do obou zemí a pomohli tak současné situaci.

Děkuji za vaši účast.

Martina Mráčková
Certifikovaný terapeut Dr. Briana L. Weisse v psychospirituální terapii a regresní terapii do minulých životů, expert na vzestup vědomí a odpuštění

www.martinamrackova.cz


Celý příběh z nově připravované knihy „Svatý grál je v každém z nás 2“ si můžete přečíst zde:

12. 3. 2020
Cítím obrovský smutek a ztrátu. Slzy mi tečou proudem. Šeptám: „Bože, nedopusť … nedopusť.“ Najednou se ocitám v karlínském kostele. Opět s českými rody. Jako by mě volaly, abych se modlila za český národ. Zítra mám čas. Pojedu tam a uvidím, co se stane. Současně píši příteli Láďovi a žádám ho o jeho modlitbu za český národ, o které už jsme několikrát mluvili. Píše: „Milá má, moje modlitba za český národ je jednoduchá: Bože, požehnej český národ. Zvláštní na ní u mě je jenom to - ze se ji modlím a nosím v srdci skoro denně již od roku 1988.“
Přesnější slova bych použil dneska zrovna asi tato:

Pane Ježíši Kriste - ty jsi Bůh všech Bohů.
Dej prosím moudrost svou a lásku svou a pravdu svou a uzdravení své všem ratolestem tvým v kotlině české, na pláních moravských i na horách slovenských.
Zjev prosím Bože samotného sebe dětem tvým, které hledají tvář tvou - i těm, kteří o tobě ještě neslyšeli ani tebe nehledají.
Dej se nám poznat Pane. Ve svém Duchu a ve své moci. Zjev nám plně odpuštění tvé celého odvrácení našeho, zjev nám moc k uzdravení a uzdravování tvému.
Zjev nám prosím světlo generálního odpuštění karmy každého z nás.
Dej Pane Ježíši prosím, ať se moc evangelia tvého vylije z naší země do národů Evropy a světa tvého. Ať je skrze český národ požehnáno celé stvoření tvé.
Pane prosím vybuduj v našem národě a v národech kotliny české, zemí moravských a slovenských – dělníky své.
Vybuduj a vyšli na vinice své učitele lásky tvé a pravdy tvé, odpuštění tvého, uzdravení tvého a plnosti života v tobě, Bože náš. Králi všech králů a spasiteli všech spasitelů.
Ať dorosteme zralého lidství do podoby tvé, Pane Ježíši Kriste. Děkujeme, děkujeme, děkujeme, Otče i Ježíši i Duchu Svaty, jediný slavný Bože, že toto je plán tvůj s národem naším.
Amen.

13. 3. 2020
Sedáme si s kamarádkou Lenkou do lavice v kostele. Koukám na vyobrazení Ježíše Krista nad oltářem. Je fascinující. Jediný obraz Krista, kde je obklopen anděly bez kříže a utrpení, pravou ruku má v léčivé mudře a kolem jeho hlavy září zlaté světlo. Vím, že on nás sem přivolal. Něco mi říká, že máme desetkrát přečíst Modlitbu za český národ. Činíme tak společně a při druhém opakování se nám stěží dýchá a tečou nám slzy. Odříkáváme ji společně. Pak se v tichosti modlíme.

Zvu Ježíše Krista: „Děkuji ti, Ježíši Kriste, že přivádíš lásku a zlatou energii do vědomí každého z nás, k českému a slovenskému národu. Děkuji ti, že zalíváš naši zem láskou a světlem. Děkuji ti, že vstupuješ do vědomí každého z nás a pomáháš nám otevírat srdce a uzdravovat naše těla. Prosím, přijď ke každému nemocnému a přiveď k němu lásku a světlo. Přikládej ruce léčitele tam, kde je třeba uzdravení ať emočního nebo fyzického.“ Vidím naši zemi. Zalévá se zlatým Kristovým světlem. Ježíš bdí nad naší zemí. S roztaženýma rukama tam stojí a držíme spolu pole.
Zvu panenku Marii: „Děkuji ti panenko Maria, že přicházíš a jsi s námi jako naše matka. Děkuji ti, že jsi s každým dítětem v naší zemi. Že jsi s každou ženou v naší zemi. Že nám dáváš odvahu a přivádíš k nám soucit a krásnou mateřskou energii. Děkuji ti, že nás objímáš.“ Vidím ji, jak se sklání k dětem a konejší ženy.
Přichází archanděl Azrael. Krásný černý anděl zrození a smrti, strážce karmy. Žádám jeho a Ježíše: „Děkuji ti archanděli Azraeli, děkuji ti Ježíši, že odvádíte uvolněný strach z naší země. Že tvoříte bránu nad naší zemí a odvádíte uvolněnou karmu. Děkuji vám, že čistíte energii v naší zemi.“ Vidím zlato-černou bránu do nebes – Ježíše s Azraelem, kanál pro odvedení negativní energie k Bohu z Čech, Moravy a Slovenska. Energie se uklidňuje a zůstává jen zlatem zalitá země.
Přichází patroni naší země, vidím Václava, Anežku, Karla IV. a další, které nerozpoznávám, jak se řadí kolem naší země, chrání hranice naší země. „Děkuji vám, patroni naší země, že přicházíte ke svému lidu, jste s námi a chráníte naši zem.“ Vidím opět blanické rytíře na koních.
Modlím se k Bohu, tak jak to v říjnu dělaly české rody: „Děkuji ti, Bože, za odpuštění a boží milost. Děkuji ti, že osvobozuješ český národ. Děkuji ti, že k nám přivádíš víru, pravdu, lásku a pokoru. Děkuji, že chráníš naši zem a že škody a ztráty na životech a ekonomické ztráty budou jen ty nejnutnější. Děkuji, že nás udržuješ ve víře, hojnosti a vizi pozitivní budoucnosti. Děkuji ti, že transformuješ náš strach do světla a lásky. Že jdeš před námi a svítíš nám na cestu.“
Cítím klid. Vidím zlatým vědomím zalitou celou zem. DĚKUJI. Držíme se s Lenkou za ruce a cítím vděčnost ve svém srdci.
Bůh mě vede k tomu, abych modlitbu a léčení s Ježíšem Kristem přivedla v tomto okamžiku k co nejvíce lidem. Vidím live stream vysílání a slyším, jak mi Ježíš říká „Konej bez odkladu.“
Celých 6 let mě Bůh vedl k tomuto bodu, abych se s ním a s Ježíšem spojila a mohla využít veškerých svých darů a schopností a přivedla SVĚTLO A LÁSKU k dalším lidem ve chvíli, kdy je nevidíme.

16. 3. 2020
Dnes je vyhlášen nouzový stav. Vím, že vysílání musí proběhnout co nejdříve. Stále slyším: „Konej bez odkladu.“

 

 

KOUPIT

Pro nákup musíte být zaregistrován a přihlášen.
Příběhy klientů
Články

Poslední články

2/2/2020
DUŠE MIMINEK
SE CHTĚJÍ RODIT DO LÁSKYPLNÉHO
PROSTŘEDÍ

….. nikoliv do negativních karmických závislostí svých rodičů

1/2/2020
POŽEHNÁNÍ PRO UZDRAVENÍ
rodových linií v Čechách

Rozhovor s Bohem  - z připravované knihy Svatý grál je v každém z nás 2

18/10/2019
POSELSTVÍ PRO RODIČE,
jimž odešly děti k Bohu

Ztráta dítěte je jedna z největších zkoušek a duchovních lekcí ...

28/6/2019
NIKDY SKUTEČNĚ NEZEMŘEME, JE TO KOLOBĚH ŽIVOTA

Příběh Kamily o setkání s dušemi milovaných v nebi

30/5/2019
DUŠE DĚTÍ SE K NÁM VRACEJÍ

Léčení žen po interrupci s panenkou Marií v Sacre Coeur