Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Léčivý e-shop

Online kurzy, knihy a meditace

Uzdravení žen a ženské rodové linie

Cena: 190 Kč

Online kurz Vám bude zpřístupněn na Vašem účtu tohoto webu v záložce "Můj profil" po zaplacení ceny. Pro platbu prosím využijte QR kód, který se Vám zobrazí po odeslání objednávky.

Online kurz s 5 nahrávkami Vám bude zpřístupněn ve Vašem uživatelském účtu tohoto webu v záložce "Můj profil" po zaplacení ceny. Můžete na sobě opakovaně pracovat a účinně uzdravovat Váš rod, Vaše ženství, srdce, tělo, mysl a duši.  

Kurz obsahuje tyto části:
Úvod do kurzu
Meditace 1  - Uzdravení vztahu máma – dcera v ženské rodové linii
Meditace 2 - Uzdravení vzorců chování žen a jejich příčin v ženské rodové linii
Meditace 3 – Uzdravení gynekologických obtíží a ženských nemocí v ženské rodové linii
Meditace 4 – Uzdravení vztahu mezi mužem  a ženou a bloků sexuality z ženské rodové linie

Milované  ženy,
vítám vás z celého srdce u tohoto online kurzu. Meditace jsou postavené na božím vedení, vedení Ježíšem Kristem a panenkou Marií k uzdravení žen a rodů v Čechách a na Moravě. Cítím velmi silně, že je to nyní požehnaná práce. První postupy pro toto uzdravení srdcí žen a mužů a českých a moravských rodů jsem dostala před třemi lety od Boha. Mými živými workshopy na toto téma od té doby prošlo stovky žen i mužů a tento kurz je postaven na mých nejlepších zkušenostech z této práce.   

Dostala jsem řadu poselství od českých rodů z duchovní dimenze i od Boha a vím, že nikdo jiný než my dnes nemůžeme změnit psychickou, mentální, karmickou i fyziologickou zátěž, kterou neseme ve svých rodech a předáváme si ji z generace na generaci.
Na základě mých rozhovorů s Bohem a Kristem a práci na uzdravení českých a moravských rodů vím, že se nám tu dnes otevírá obrovský prostor pro naši rychlou transformaci. Skrze naše uzdravení můžeme pomoci celým rodům, duším našich předků i našim dětem, ať už na světě jsou a nebo se teprve narodí. Tento kurz je jeden z klíčových postupů a metod, jak změnit naše vědomí, myšlení a jak si otevřít srdce lásce k sobě i druhým lidem. Jen tak můžeme tvořit Nový svět a nový život ze srdce a v lásce, který začíná v našem vnitřním světě. Díky tomuto kurzu můžete opustit starý svět a staré já a přijmout lásku a požehnání na novou cestu. Bůh mi stále opakuje: „Ze starého místa Nový svět nevytvoříš.“ A proto je třeba najít vše staré v nás, odevzdat mu to a nechat přijít novou láskyplnou budoucnost.

Nejdůležitější poselství od Boha pro uzdravení našich rodů jsou tato:

Na Blaníku  mi řekl: „Český národ je pokřiven.“
„Ale co s tím, Bože?“ ptala jsem se ho. Odvětil krásně: „Srdce to ví. V každém českém muži je ukryt Blanický rytíř. Každý český muž musí otevřít své srdce a vyjít ze své skály. Každá česká žena musí otevřít své srdce Bohu a naučit se bezpodmínečně milovat svého muže." (1.12.2020, Veřejová skála, Velký Blaník)

Další poselství, které mi svěřil je: "Nejdůležitější na planetě Zemi je láska mezi mužem a ženou. Tam se rodí život. Rodí se buď v lásce a nebo ve strachu a nenávisti.“
Řekl mi: „Bůh stvořil ženu, aby milovala muže, aby muž pocítil, jak ho Bůh miluje. A Bůh stvořil muže, aby miloval ženu, aby žena pocítila, jak jí Bůh miluje.“ (07/2020, Sacre Coeur, Praha)

Již dříve mi Bůh řekl: "Stvořil jsem vás v lásce a z lásky a dal jsem vám svobodnou vůli. A vy jste ji šli uplatňovat do svých životů. Někdo pozitivněji někdo negativněji. Tak jste si do duše přivedli mimo lásky i negativní energii a ta se vám realizuje v tomto životě. Často se zlobíte na mě, na osud, na život, za to, jak žijete. Ale já tady stojím, jako váš milující otec, a čekám, až se opět rozhodnete na základě své svobodné vůle mi odevzdat veškeré utrpení a dojít k odpuštění. Pak na místo negativní energie přivedu do vaší duše opět LÁSKU a SVĚTLO. Je to jen na vás, jak se rozhodnete na základě vaší svobodné vůle.“ (03/2019, Sacre Coeur Praha)

A poslední poselství, které chci zmínit, praví: „Není viny, je třeba zmírnit konflikt mezi muži a ženami a uzdravit a otevřít jejich srdce.“ (31.1.2021, kostel sv. Jakuba)

Bůh vám otevře nejvyšší boží pravdu, kterou za běžných okolností nemůžete vnímat. Vše pak uzdravíte a odpustíte na všech úrovních vaší bytosti i ze všech generací vašeho rodu. Pracujeme společně ve vysokých vibracích božího srdce a vše probíhá pod nejvyšší boží ochranou a s nejvyšším božím požehnáním.

S láskou

Martina Bea Mráčková
Certifikovaný terapeut Dr. Brianem L. Weissem v regresní terapii do minulých životů
Zkušený profesionál v oblasti uzdravení duše, karmického léčení, uzdravení rodové zátěže a transformace lidského vědomí
Autorka knihy Svatý Grál je v každém z nás

Mezinárodní certifikáty Martiny Bey Mráčkové v regresní terapii do minulých životů, Dr. Brian L. Weiss, USA:

Název
01_Úvod do kurzu
02_Uzdravení gyn. obtíží a nemocí v ženské linii
03_Uzdravení vztahu mezi mámou a dcerou v ženské rodové linii
04_Uzdravení vzorců chování v ženské linii
05_Uzdravení vztahu mezi muži a ženami a sexuálních vzorců
Cena 1950,-
Pro nákup musíte být zaregistrován a přihlášen.
01_Úvod do kurzu
02_Uzdravení gyn. obtíží a nemocí v ženské linii
03_Uzdravení vztahu mezi mámou a dcerou v ženské rodové linii
04_Uzdravení vzorců chování v ženské linii
05_Uzdravení vztahu mezi muži a ženami a sexuálních vzorců