Hluboká terapie
pro ženy s panenkou Marií

V MILUJÍCÍM LASKAVÉM SRDCI PANENKY MARIE

Milované ženy,
přítomnost panenky Marie, její léčivé jemné lásky nám vhání slzy do očí. Hovoří k nám její posvátné laskavé ženské srdce a vede dialog s naším srdcem. Rozpouští v něm naše nejhlubší bolesti a dávné křivdy a ženská zranění. Její laskavý dotek a soucit nám otevírá srdce. Milující laskavost, se kterou ona a Bůh přistupují k uzdravení žen, nás hladí po naší bolavé duši a zacelují naše vnitřní zranění.
Panenka Maria je až fyzicky přítomná u našich setkání, otevírá nám v boží vůli a boží milosti ta nejhlubší trápení, bolesti a ztráty, které my ženy neseme již celá staletí, tak, abychom je vzápětí uzdravily a vše odpustily z našeho srdce, duše, těla i DNA. Pomáhá nám uzdravit problematické vztahy s dětmi, s muži i vztahy v rodinách. Přivádí k nám duše dětí, které se teprve mají narodit ještě před početím a i těch, které jsme nemohly z jakýchkoliv důvodů donosit. Uzdravuje naše ženské fyzické nemoci a onemocnění ženských orgánů, které mají vždy příčiny v duchovní a psychické oblasti. Vede nás k hlubokému odpuštění samy sobě i druhým lidem. Panenka Maria nám ukazuje naši vnitřní lásku, naši laskavost, soucit našeho srdce a pozvedá nás na naší životní cestě. Žije v srdci každé z nás a každá žena se s ní a její léčivou láskou může spojit právě v tom nejdražším místě naší bytosti – v našem ženském srdci. Každá neseme její energii posvátné matky a nyní je čas ji v sobě objevit, drahé ženy.

 

Nejčastější ženská témata:

 • Uzdravení mateřství v nás, přijetí role maminky, odpuštění sobě i dětem. Odbourání bloků mateřství na psychické, duchovní i fyzické úrovni. Pro ženy je velmi často obtížné odpustit sobě ve vztahu k dětem ale také dětem, pokud vztahy nejsou laskavé. Pod milujícím vedením panenky Marie dokážeme v soucitu k sobě i dětem tyto hluboké ženské bolesti odpustit ze svého srdce. 
 • Uzdravení ženství, přijetí sebe jako ženy a otevření laskavého ženského srdce. Přijetí své hodnoty, krásy, ženské laskavé síly a odbourání strachu, studu, viny a dalších hlubokých ženských emočních bolestí, traumat a vnitřních zranění jako je odmítnutí, nepřijetí, ponížení a další.
 • Uzdravení hlubokých bolestí a žalu ze ztráty milované osoby – pod laskavým božím vedením a v soucitu panenky Marie léčíme hluboko uloženou emoční bolest, která může mít dávné příčiny ve ztrátě této a nebo dalších blízkých osob. Je téměř pravidlem, že tato bolest souvisí s opuštěním Boha a Nebe, opuštěním blízkými osobami v tomto i minulých životech, může to být rozsáhlý program ve vašem podvědomí, který je nyní spuštěn událostí vašeho života a nebo se otevře jako tzv. „karmická situace“ s jediným cílem, aby byl uzdraven. Přečtěte si článek zde: http://bit.ly/NikdyNezemreme
 • Uzdravení hluboké bolesti ze ztráty dítěte, ať pramení z tohoto nebo minulých životů. Tato bolest může být hlubokým programem ve vaší ženské duši, společně najdeme příčinu a vše odpustíte z vašeho vědomí. Přečtěte si Boží poselství pro rodiče, jimž odešly děti k Bohu: http://bit.ly/PoselstviProRodice
 • Uzdravení stavů vědomí i těla a odpuštění po interrupcích a potratech – odpuštění na hluboké duchovní úrovni sobě jako ženě i získání odpuštění od duše nenarozeného dítěte. Panenka Maria přivádí k nám, ženám, duše těchto nenarozených dětí, vždy má jeho příchod i odchod svůj důvod, který potřebujeme pochopit a vše odpustit sobě i druhým. Přečtěte si článek zde: http://bit.ly/PoselstviPanenkyMarie
 • Uzdravení vztahů s dětmi a rodiči – s dětmi, svými rodiči a milostnými partnery se naše duše inkarnuje staletí. Za tu dlouhou dobu jsme si navzájem způsobili řadu těžkých duchovních, mentálních i fyzických zranění, které si neseme i do současného života. Kvalita vztahů a přítomnost lásky mezi námi a našimi nejbližšími jsou přímo úměrné míře této psychické a karmické zátěže. Tu potřebujeme nyní vypustit ze svého srdce a duše.
 • Uzdravení dětí skrze maminku a rodiče, psychická nebo fyzická „nemoc“ dítěte je impuls pro uzdravení rodinného systému a rodové a karmické zátěže. Každé onemocnění fyzického těla je onemocněním duchovního srdce a může mít kořeny v rodové a karmické zátěži.
 • Příchod duše ještě nenarozených dětí - přijetí duše maminkou nebo rodiči dítěte ještě před početím či narozením.  Bůh ani duše miminek si nepřejí přicházet do rodinné karmické zátěže, komických vztahů rodičů a s rodiči a do nepřijetí a odmítnutí.
 • Uzdravení nemocí a problémů ženských orgánů, jejichž příčiny leží v minulosti, pramení z našich činů a činů druhých vůči nám v tomto i minulých životech. Uzdravení mentálních a emočních bloků, které jsou uložené v ženském těle.
 • Uzdravení ženského lůna – ženské srdce není tvořeno jen fyzickým a duchovním srdcem, ale také naším ženským lůnem. Naše lůno je „sklad“ našich negativních vzpomínek a emočních bloků z tohoto i minulých životů, sexuálních bloků, ublížení a traumat.
 • Uzdravení poruch menstruačního cyklu, které mají příčiny v duchovní oblasti – v současném i minulých životech. Přečtěte si článek zde: http://bit.ly/OdblokovaiMenstruace_LeceniZenstvi
 • Odpuštění mužům a otci – v laskavosti a soucitu otevíráme stará a hluboká ženská zranění od mužů a otce a uzdravujeme je milující laskavostí, boží milostí a energií posvátného srdce panenky Marie. Jedná se o nejhlubší ženská zranění, která si předáváme z generace na generaci již tisíciletí. Hluboké duchovní odpuštění těchto zranění „vypaluje“ karmu s muži z naší DNA. Jedná se velmi často o zranění – opuštění, odmítnutí, ponížení, podrobení, zrada, křivda, fyzické a psychické manipulace, sexuální zneužívání a další.
 • Odpuštění ženských rodových vzorců a rodové zátěže – Bůh a panenka Maria nám otevírají vhledy do rodové zátěže, dokážeme se dívat do minulosti na události, které zastavily lásku v našich rodech a uzavřely srdce žen i mužů. Uzdravujeme skrze hluboké odpuštění tyto vzorce, uzdravení se propisuje do všech generací zpět i dopředu tzn. k našim dětem i těm nenarozeným.
 • Uzdravení sexuality a sexuálních zranění.
 • Karmické uzdravení rodinného systému – prostřednictvím žen dochází k velkým změnám v celých rodinných systémech. Žena svou léčivou energií dokáže uzdravovat skrze sebe své děti, muže i další členy rodiny. Každé její hluboké odpuštění a uzdravení se promítá do celého systému vztahů.
 • .... a mnohem více, co pro vás  Bůh má.

 

Společně pracujeme ve vysokých vibracích posvátného Božího srdce, boží lásce, v posvátné léčivé přítomnosti panenky Marie a pod laskavým vedením Ježíše Krista. V tomto stavu vysokého vědomí se vyjevuje nejvyšší boží pravda. Bůh otevírá skryté vzorce ve vašem podvědomí a nevědomí, zranění a ublížení z tohoto i minulých životů, které jsou následně odpuštěny a uzdraveny BOŽÍ LÁSKOU A BOŽÍ MILOSTÍ.

V této terapii je možno také využít velmi účinnou metodu Konstelací v nejvyšší Boží pravdě, kde se rozkryjí nejhlubší pravdy ve vztazích v rodině, rodu, s dětmi i milostnými partnery.

S božím požehnáním a v milující laskavosti
Bea

 

MARTINA BEA

Martina Bea Mráčková
Duchovní učitelka Nového vědomí
LÁSKA – PRAVDA – ODPUŠTĚNÍ - BŮH

Certifikovaná spirituální a regresní terapie Dr. Briana L. Weisse
Hluboká terapie karmického uzdravení a odpuštění Ježíše Krista
Hluboká terapie pro ženy s Panenkou Marií
Certifikovaný NLP koučink
Transformace a vzestup vědomí

SETKÁNÍ S MARIÍ

Moje první setkání s panenkou Marií
úryvek z knihy Svatý grál je v každém z nás

Knihu zakoupíte zde: http://bit.ly/SvatyGralKniha

 

S láskou vzpomínám na první setkání s panenkou Marií. Bylo to tak nečekané.

Asi rok po skončení příběhu s Geraldem jsem jeden večer doma cvičila. Po chvíli, kdy jsem se odpoutala od myšlenek, vidím Gabriela, který mi říká: „Připrav se. Někdo přichází.“ Nejdříve jsem chtěla odvětit, že nejdříve snad docvičím, ale cítila jsem zvláštní naléhavost toho sdělení. Sedla jsem si na zem a zavřela oči. Neměla jsem tušení. Pak jsem je uviděla. Ježíš společně s Panenkou Marií. Přicházeli ke mně z dálky. Panenka Maria si ke mě sedla a já cítila její energii ve svém srdci, bylo to jako něžný dotek a nejhlubší porozumění uvnitř mě samotné. Měla jsem pocit, jak kdybych se o ní opřela. Nyní vím, že to byla láska a soucit, ta nejčistší bezpodmínečná láska, kterou může duše cítit. Do očí se mi nahrnuly slzy dojetí. Byla to krásná chvíle v mém životě. Byla jsem tak vděčná. Začala jsem s ní v myšlenkách hovořit. Snažila jsem se jí říct, jak jsem šťastná, že jsem se s ní mohla setkat a jak jsem vděčná, že mi pomáhala v těžké chvíli, kdy se můj život roztříštil na prach a sedávala jsem v lavici v kostele a vybrečela jsem vždy všechnu svou bolest a žádala ji o pomoc. Vždy se mi ulevilo a mohla jsem jít dál. Věděla jsem najednou, že tam vždy byla a pomáhala mi společně s dalšími anděly léčit bolavé srdce. Konečně jsem jí mohla z celého srdce poděkovat. Plakala jsem dojetím. Dala mi do srdce bílou lilii a řekla mi: „Tvoje srdce je křišťálově čisté. Musíš mít srdce stále čisté, abys mohla pomáhat druhým. Jen čisté srdce může léčit. Lilie je čistota a já jsem pořád s tebou. Pomáhám tobě i ženám, které léčíš. V pátek mě budeš potřebovat.“ A mě se před očima ukázal obraz nové klientky, která byla objednaná. Žádala mě o pomoc s vyrovnáním se s vážnou nemocí svého dítěte. A tak se také stalo. Panenka Maria byla s námi na sezení, kde se děly skutečné zázraky. Během hodiny a půl jsme vyřešily témata, která trápila mou klientku měsíce. Od té chvíle se moje sezení s klienty zrychlila a léčení je účinnější. Od té doby je panenka Maria stále se mnou při léčivých sezeních, na léčivých ženských kruzích i při mých meditacích. Je patronkou žen, maminek, dětí a nemocných. Má krásnou léčivou energii bezpodmínečné lásky, která mě provází v tomto světě také v podobě bílých růží, které nikdy nechybí u mě doma a na ženských kruzích.


 

OBJEDNEJTE SE

 

Cena a podmínky

 

INDIVIDUÁLNÍ/ONLINE SEZENÍ v českém nebo anglickém jazyce trvá 60 minut. Pro osobní sezení mě kontaktujte na info@martinamrackova.cz.
Cena za sezení je 3.000 Kč. Nyní ušetříte 1.000 Kč.

Bonusová cena za sezení je nyní 2000 Kč.
Zdá se Vám cena vysoká? Terapeuti ze západní Evropy a USA se stejným certifikovaným vzděláním a praxí si běžně účtují 6.000 - 10.000 Kč za 1 sezení.  Moje cena je přizpůsbena českému trhu a nastavena tak, aby hluboké léčení, terapie a neurokoučink byly dostupné většině české veřejnosti.

 

Cena za online sezení je 3.000 Kč. Nyní ušetříte 1.000 Kč.
Cena online sezení:  2.000 Kč.
Objednávka online sezení se realizuje přes formulář vlevo. Pro okamžitou rezervaci termínu prosím plaťte platební kartou.
  Platba ve výši 2.000 Kč probíhá elektronicky do 3 dnů od odeslání objednávky. Na základě uhrazené platby bude termín potvrzen emailem. Celá částka za online sezení musí být uhrazena nejpozději 2 dny před termínem sezení. Jinak není možné termín garantovat.

Je možné hradit služby prostřednictvím BENEFIT PLUS. Zvolte si zde na webu volný termín, vyhledejte si v systému BP: NEA ACADEMY s.r.o. a uvedený termín uveďte do objednávky.

V případě neuhrazení výše uvedené platby ve splatnosti, bude rezervovaný termín automaticky zrušen a nabídnut dalším klientům. Pokud toto nastane, je třeba objednat termín znovu přes webový formulář. Proto doporučuji PLATBY PROVÁDĚT PLATEBNÍ KARTOU, kde dojde k okamžité rezervaci termínů a míst na seminářích. Vzhledem k vysokému počtu objednávek nelze rezervovat sezení a semináře osobně ani telefonicky, pouze přes webový systém.

Kurzy a akce

Poslední přidané kurzy a akce
TO NEJLEPŠÍ! <br> Výcvik koučů a terapeutů - LEVE ...

27.11.2021

TO NEJLEPŠÍ!
Výcvik koučů a terapeutů - LEVE ...

REGISTRUJTE SE VČAS!
Trénink NOVÉHO VĚDOMÍ - ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT A SVOU BUDOUCNOST!