Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Hluboká terapie
pro ženy s panenkou Marií

V MILUJÍCÍM LASKAVÉM SRDCI PANENKY MARIE

Milované ženy,
přítomnost panenky Marie, její léčivé jemné lásky nám vhání slzy do očí. Hovoří k nám její posvátné laskavé ženské srdce a vede dialog s naším srdcem. Rozpouští v něm naše nejhlubší bolesti a dávné křivdy a ženská zranění. Její laskavý dotek a soucit nám otevírá srdce. Milující laskavost, se kterou ona a Bůh přistupují k uzdravení žen, nás hladí po naší bolavé duši a zacelují naše vnitřní zranění.
Panenka Maria je až fyzicky přítomná u našich setkání, otevírá nám v boží vůli a boží milosti ta nejhlubší trápení, bolesti a ztráty, které my ženy neseme již celá staletí, tak, abychom je vzápětí uzdravily a vše odpustily z našeho srdce, duše, těla i DNA. Pomáhá nám uzdravit problematické vztahy s dětmi, s muži i vztahy v rodinách. Přivádí k nám duše dětí, které se teprve mají narodit ještě před početím a i těch, které jsme nemohly z jakýchkoliv důvodů donosit. Uzdravuje naše ženské fyzické nemoci a onemocnění ženských orgánů, které mají vždy příčiny v duchovní a psychické oblasti. Vede nás k hlubokému odpuštění samy sobě i druhým lidem. Panenka Maria nám ukazuje naši vnitřní lásku, naši laskavost, soucit našeho srdce a pozvedá nás na naší životní cestě. Žije v srdci každé z nás a každá žena se s ní a její léčivou láskou může spojit právě v tom nejdražším místě naší bytosti – v našem ženském srdci. Každá neseme její energii posvátné matky a nyní je čas ji v sobě objevit, drahé ženy.

 

Nejčastější ženská témata:

 • Uzdravení mateřství v nás, přijetí role maminky, odpuštění sobě i dětem. Odbourání bloků mateřství na psychické, duchovní i fyzické úrovni. Pro ženy je velmi často obtížné odpustit sobě ve vztahu k dětem ale také dětem, pokud vztahy nejsou laskavé. Pod milujícím vedením panenky Marie dokážeme v soucitu k sobě i dětem tyto hluboké ženské bolesti odpustit ze svého srdce. 
 • Uzdravení ženství, přijetí sebe jako ženy a otevření laskavého ženského srdce. Přijetí své hodnoty, krásy, ženské laskavé síly a odbourání strachu, studu, viny a dalších hlubokých ženských emočních bolestí, traumat a vnitřních zranění jako je odmítnutí, nepřijetí, ponížení a další.
 • Uzdravení hlubokých bolestí a žalu ze ztráty milované osoby – pod laskavým božím vedením a v soucitu panenky Marie léčíme hluboko uloženou emoční bolest, která může mít dávné příčiny ve ztrátě této a nebo dalších blízkých osob. Je téměř pravidlem, že tato bolest souvisí s opuštěním Boha a Nebe, opuštěním blízkými osobami v tomto i minulých životech, může to být rozsáhlý program ve vašem podvědomí, který je nyní spuštěn událostí vašeho života a nebo se otevře jako tzv. „karmická situace“ s jediným cílem, aby byl uzdraven. Přečtěte si článek zde: http://bit.ly/NikdyNezemreme
 • Uzdravení hluboké bolesti ze ztráty dítěte, ať pramení z tohoto nebo minulých životů. Tato bolest může být hlubokým programem ve vaší ženské duši, společně najdeme příčinu a vše odpustíte z vašeho vědomí. Přečtěte si Boží poselství pro rodiče, jimž odešly děti k Bohu: http://bit.ly/PoselstviProRodice
 • Uzdravení stavů vědomí i těla a odpuštění po interrupcích a potratech – odpuštění na hluboké duchovní úrovni sobě jako ženě i získání odpuštění od duše nenarozeného dítěte. Panenka Maria přivádí k nám, ženám, duše těchto nenarozených dětí, vždy má jeho příchod i odchod svůj důvod, který potřebujeme pochopit a vše odpustit sobě i druhým. Přečtěte si článek zde: http://bit.ly/PoselstviPanenkyMarie
 • Uzdravení vztahů s dětmi a rodiči – s dětmi, svými rodiči a milostnými partnery se naše duše inkarnuje staletí. Za tu dlouhou dobu jsme si navzájem způsobili řadu těžkých duchovních, mentálních i fyzických zranění, které si neseme i do současného života. Kvalita vztahů a přítomnost lásky mezi námi a našimi nejbližšími jsou přímo úměrné míře této psychické a karmické zátěže. Tu potřebujeme nyní vypustit ze svého srdce a duše.
 • Uzdravení dětí skrze maminku a rodiče, psychická nebo fyzická „nemoc“ dítěte je impuls pro uzdravení rodinného systému a rodové a karmické zátěže. Každé onemocnění fyzického těla je onemocněním duchovního srdce a může mít kořeny v rodové a karmické zátěži.
 • Příchod duše ještě nenarozených dětí - přijetí duše maminkou nebo rodiči dítěte ještě před početím či narozením.  Bůh ani duše miminek si nepřejí přicházet do rodinné karmické zátěže, komických vztahů rodičů a s rodiči a do nepřijetí a odmítnutí.
 • Uzdravení nemocí a problémů ženských orgánů, jejichž příčiny leží v minulosti, pramení z našich činů a činů druhých vůči nám v tomto i minulých životech. Uzdravení mentálních a emočních bloků, které jsou uložené v ženském těle.
 • Uzdravení ženského lůna – ženské srdce není tvořeno jen fyzickým a duchovním srdcem, ale také naším ženským lůnem. Naše lůno je „sklad“ našich negativních vzpomínek a emočních bloků z tohoto i minulých životů, sexuálních bloků, ublížení a traumat.
 • Uzdravení poruch menstruačního cyklu, které mají příčiny v duchovní oblasti – v současném i minulých životech. Přečtěte si článek zde: http://bit.ly/OdblokovaiMenstruace_LeceniZenstvi
 • Odpuštění mužům a otci – v laskavosti a soucitu otevíráme stará a hluboká ženská zranění od mužů a otce a uzdravujeme je milující laskavostí, boží milostí a energií posvátného srdce panenky Marie. Jedná se o nejhlubší ženská zranění, která si předáváme z generace na generaci již tisíciletí. Hluboké duchovní odpuštění těchto zranění „vypaluje“ karmu s muži z naší DNA. Jedná se velmi často o zranění – opuštění, odmítnutí, ponížení, podrobení, zrada, křivda, fyzické a psychické manipulace, sexuální zneužívání a další.
 • Odpuštění ženských rodových vzorců a rodové zátěže – Bůh a panenka Maria nám otevírají vhledy do rodové zátěže, dokážeme se dívat do minulosti na události, které zastavily lásku v našich rodech a uzavřely srdce žen i mužů. Uzdravujeme skrze hluboké odpuštění tyto vzorce, uzdravení se propisuje do všech generací zpět i dopředu tzn. k našim dětem i těm nenarozeným.
 • Uzdravení sexuality a sexuálních zranění.
 • Karmické uzdravení rodinného systému – prostřednictvím žen dochází k velkým změnám v celých rodinných systémech. Žena svou léčivou energií dokáže uzdravovat skrze sebe své děti, muže i další členy rodiny. Každé její hluboké odpuštění a uzdravení se promítá do celého systému vztahů.
 • .... a mnohem více, co pro vás  Bůh má.

 

Společně pracujeme ve vysokých vibracích posvátného Božího srdce, boží lásce, v posvátné léčivé přítomnosti panenky Marie a pod laskavým vedením Ježíše Krista. V tomto stavu vysokého vědomí se vyjevuje nejvyšší boží pravda. Bůh otevírá skryté vzorce ve vašem podvědomí a nevědomí, zranění a ublížení z tohoto i minulých životů, které jsou následně odpuštěny a uzdraveny BOŽÍ LÁSKOU A BOŽÍ MILOSTÍ.

V této terapii je možno také využít velmi účinnou metodu Konstelací v nejvyšší Boží pravdě, kde se rozkryjí nejhlubší pravdy ve vztazích v rodině, rodu, s dětmi i milostnými partnery.

S božím požehnáním a v milující laskavosti
Bea

 

MARTINA BEA

Martina Bea Mráčková
Duchovní učitelka Nového vědomí
LÁSKA – PRAVDA – ODPUŠTĚNÍ - BŮH

Certifikovaná spirituální a regresní terapie Dr. Briana L. Weisse
Hluboká terapie karmického uzdravení a odpuštění Ježíše Krista
Hluboká terapie pro ženy s Panenkou Marií
Certifikovaný NLP koučink
Transformace a vzestup vědomí

SETKÁNÍ S MARIÍ

Moje první setkání s panenkou Marií
úryvek z knihy Svatý grál je v každém z nás

Knihu zakoupíte zde: http://bit.ly/SvatyGralKniha

 

S láskou vzpomínám na první setkání s panenkou Marií. Bylo to tak nečekané.

Asi rok po skončení příběhu s Geraldem jsem jeden večer doma cvičila. Po chvíli, kdy jsem se odpoutala od myšlenek, vidím Gabriela, který mi říká: „Připrav se. Někdo přichází.“ Nejdříve jsem chtěla odvětit, že nejdříve snad docvičím, ale cítila jsem zvláštní naléhavost toho sdělení. Sedla jsem si na zem a zavřela oči. Neměla jsem tušení. Pak jsem je uviděla. Ježíš společně s Panenkou Marií. Přicházeli ke mně z dálky. Panenka Maria si ke mě sedla a já cítila její energii ve svém srdci, bylo to jako něžný dotek a nejhlubší porozumění uvnitř mě samotné. Měla jsem pocit, jak kdybych se o ní opřela. Nyní vím, že to byla láska a soucit, ta nejčistší bezpodmínečná láska, kterou může duše cítit. Do očí se mi nahrnuly slzy dojetí. Byla to krásná chvíle v mém životě. Byla jsem tak vděčná. Začala jsem s ní v myšlenkách hovořit. Snažila jsem se jí říct, jak jsem šťastná, že jsem se s ní mohla setkat a jak jsem vděčná, že mi pomáhala v těžké chvíli, kdy se můj život roztříštil na prach a sedávala jsem v lavici v kostele a vybrečela jsem vždy všechnu svou bolest a žádala ji o pomoc. Vždy se mi ulevilo a mohla jsem jít dál. Věděla jsem najednou, že tam vždy byla a pomáhala mi společně s dalšími anděly léčit bolavé srdce. Konečně jsem jí mohla z celého srdce poděkovat. Plakala jsem dojetím. Dala mi do srdce bílou lilii a řekla mi: „Tvoje srdce je křišťálově čisté. Musíš mít srdce stále čisté, abys mohla pomáhat druhým. Jen čisté srdce může léčit. Lilie je čistota a já jsem pořád s tebou. Pomáhám tobě i ženám, které léčíš. V pátek mě budeš potřebovat.“ A mě se před očima ukázal obraz nové klientky, která byla objednaná. Žádala mě o pomoc s vyrovnáním se s vážnou nemocí svého dítěte. A tak se také stalo. Panenka Maria byla s námi na sezení, kde se děly skutečné zázraky. Během hodiny a půl jsme vyřešily témata, která trápila mou klientku měsíce. Od té chvíle se moje sezení s klienty zrychlila a léčení je účinnější. Od té doby je panenka Maria stále se mnou při léčivých sezeních, na léčivých ženských kruzích i při mých meditacích. Je patronkou žen, maminek, dětí a nemocných. Má krásnou léčivou energii bezpodmínečné lásky, která mě provází v tomto světě také v podobě bílých růží, které nikdy nechybí u mě doma a na ženských kruzích.


 

OBJEDNEJTE SE

 

Cena a podmínky

 

INDIVIDUÁLNÍ/ONLINE SEZENÍ v českém nebo anglickém jazyce trvá 60 minut. Pro osobní sezení mě kontaktujte na info@martinamrackova.cz.
Cena za sezení je 3.000 Kč.

Zdá se Vám cena vysoká? Terapeuti ze západní Evropy a USA se stejným certifikovaným vzděláním a praxí si běžně účtují 6.000 - 10.000 Kč za 1 sezení.  Moje cena je přizpůsbena českému trhu a nastavena tak, aby hluboké léčení, terapie a neurokoučink byly dostupné většině české veřejnosti.

 

Cena za online sezení je 3.000 Kč.
Objednávka online sezení se realizuje přes formulář vlevo. Pro okamžitou rezervaci termínu prosím plaťte platební kartou.
  Platba ve výši 3.000 Kč probíhá elektronicky do 3 dnů od odeslání objednávky. Na základě uhrazené platby bude termín potvrzen emailem. Celá částka za online sezení musí být uhrazena nejpozději 2 dny před termínem sezení. Jinak není možné termín garantovat.

Je možné hradit služby prostřednictvím BENEFIT PLUS. Zvolte si zde na webu volný termín, vyhledejte si v systému BP: NEA ACADEMY s.r.o. a uvedený termín uveďte do objednávky.

V případě neuhrazení výše uvedené platby ve splatnosti, bude rezervovaný termín automaticky zrušen a nabídnut dalším klientům. Pokud toto nastane, je třeba objednat termín znovu přes webový formulář. Proto doporučuji PLATBY PROVÁDĚT PLATEBNÍ KARTOU, kde dojde k okamžité rezervaci termínů a míst na seminářích. Vzhledem k vysokému počtu objednávek nelze rezervovat sezení a semináře osobně ani telefonicky, pouze přes webový systém.

Kurzy a akce

Poslední přidané kurzy a akce