bootstrap buttons

V HYPNÓZE UŽ DÁVNO JSME

Hypnóza. Zavřete oči a nechte na sebe toto slovo působit. Jak se cítíte? Co ve vás vyvolává?
Je to strach, nedůvěra, obava z ovládání, obava ze ztráty kontroly? Nebo se bojíte, co byste objevili, kdybyste něco takového podstoupili? Zamysleli jste se někdy nad tím, co je dál za vašimi myšlenkami, které si uvědomujete? Já ano. Dělám to intenzivně několik let a neustále se dostávám hlouběji a hlouběji do lidského vědomí a do naší duchovní podstaty. Při psaní své knihy Svatý grál je v každém z nás mi Bůh několikrát řekl: "Však víš, že věci jsou naopak, než si myslíš." Kniha: http://bit.ly/SvatyGralKniha

Opak je totiž pravdou. V hypnóze už dávno jsme. To, co nazýváme nyní hypnózou, je jen terapeutický nástroj a cesta, jak se jí zbavit. Už jsme se nechali ovládat slovy a myšlenkami druhých lidí, nechali jsme se kontrolovat, aniž to víme. Vytvořili jsme si nevědomě svoje já. Obal kolem své duše. Takzvanou pravdu o sobě na základě minulosti a názorů druhých. Naše já se nám často nelíbí, ale nevíme, co s ním. Protože se bojíme se podívat do svého podvědomí. Nechali jsme se nevědomě naprogramovat a odpojili jsme se tak od své duše. A nemůžeme za to, protože nás nikdo neučil nic jiného. Jediná pravda o nás, která je skutečná napříč věky, je láska, klid a mír v naší duši. To je naše láskyplná podstata. Všechno ostatní jsou jen lekce k poznání nás samotných. Krusty na duši, které máme zpracovat a porozumět jim. "Učit se, učit se, učit se. To je úkolem duše." říkal mi Bůh v našich rozhovorech při psaní mé knihy. Pochopit a přeprogramovat obsah svého podvědomí, přesvědčení o nás samotných, strachy, viny, takzvané deprese a chybně nazývané „rodinné dědičné“ mentální programy, to je naším úkolem. Převzít kontrolu nad sebou a připravit našim dětem a dalším generacím lepší podmínky, než máme my sami.
Od ledna budu psát další knihu. Bude to interaktivní kniha s vedenými meditacemi a technikami, jak objevit svou krásnou duši, svoje láskyplné já, jak se spojit se svou podstatou a zbavit se toho, co už nechceme dále nést s sebou. Těším se


Mou první knihu si můžete koupit zde:

Martina Mráčková

Founder & Senior Consultant

Internationally Certified NLP Master & Trainer
Internationally Certified Hypnotherapist

  

 

 

 

ZAKOUPENÍ ÚČASTI NA AKCI

Pro nákup musíte být zaregistrován a přihlášen.
Příběhy klientů
Články

Poslední články

18/10/2019
POSELSTVÍ PRO RODIČE,
jimž odešly děti k Bohu

Ztráta dítěte je jedna z největších zkoušek a duchovních lekcí ...

28/6/2019
NIKDY SKUTEČNĚ NEZEMŘEME, JE TO KOLOBĚH ŽIVOTA

Příběh Kamily o setkání s dušemi milovaných v nebi

30/5/2019
DUŠE DĚTÍ SE K NÁM VRACEJÍ

Léčení žen po interrupci s panenkou Marií v Sacre Coeur

20/5/2019
MOJE VLASTNÍ ZÁŽITKY Z MINULÝCH ŽIVOTŮ

Starověké Řecko
Z mé knihy Svatý grál je v každém z nás

19/5/2019
FINANČNÍ HOJNOST
NEGATIVNÍ VZTAH K PENĚZŮM
A NEÚSPĚCH

Řešme tento problém v podvědomí! Pramení z naší minulosti i minulých životů!